Skip to main content

1 million for at flytte

En fraflytning i hovedstaden gav lejeren gevinst ved kasse 1.

En lejelovsændring pr. 1. juli 2020 (også kendt som ”Blackstone-loven”) satte en stopper for, at udlejere uopfordret må tilbyde deres lejere penge for at fraflytte et lejemål (se lejelovens §6a).

Ændringen blev lavet på baggrund af nogle kedelige sager, hvor lejere har følt sig presset ud af deres lejemål til gengæld for en større eller mindre økonomisk kompensation – og hvor guleroden for udlejer har været, at ved lejers fraflytning kunne lejemålet renoveres og genudlejes til en betydeligt højere husleje. Vi Lejere har løbende beskrevet en række eksempler herpå.

Til gengæld gælder forbuddet ikke den anden vej rundt. Lejer må gerne selv åbne ballet og tilbyde sin udlejer at fraflytte et lejemål mod en given kompensation.

De eneste tilbage

Dette var præcis, hvad der skete for nogle af vores medlemmer i LLO Hovedstaden.

Ejendommen, hvori deres lejemål befandt sig, skiftede ejer sidste efterår. Vores medlemmer fandt pludselig sig selv værende de eneste tilbageværende lejere i en ellers tom ejendom, hvor det kløede i fingrene på udlejer for at sætte en gennemgribende renovering i gang. I første omgang var deres ønske at blive boende i lejemålet. Udsigten til at skulle dele matrikel med udlejers håndværkere on/off på ubestemt tid i et par måneder, på ubestemt tid og mens renoveringen stod på både i og udenfor deres eget lejemål, havde dog forståeligt nok gjort dem noget usikre. Derfor henvendte de sig til LLO i januar 2022 med et ønske om rådgivning til det videre forløb.

Ønske om fraflytningsaftale

Hurtigt fik vi sporet os ind på, at medlemmernes primære ønske var at forhandle en fornuftig fraflytningsaftale med udlejer – på baggrund af ovennævnte, forestående renovering. Gevinsten for udlejer ville til gengæld være, at det alt andet lige er lettere at sætte en tom ejendom i stand, end en næsten tom ejendom med et par lejere i et af lejemålene, som der trods alt skal tages hensyn til undervejs - i et givent omfang.

1 mio. kr. plus depositum

Vi bistod vores medlemmer med at rette henvendelse til udlejer via dennes advokat, og efter lidt korrespondance nåede vi frem til en aftale om, at vores medlemmer ved fraflytning inden en given dato ville få et beløb på 1.000.000 kr. fra udlejer. Herudover ville lejerne ikke hæfte for noget i forbindelse med deres fraflytning, og ville således også få deres fulde depositum retur.

Således gik det til, at vores medlemmer her i forsommeren kunne afslutte deres lejeforhold med 1.046.250 kr. på kontoen.

De pågældende medlemmer har ikke ønsket at medvirke ved denne artikel med navns nævnelse, ligesom LLO Hovedstaden har lovet dem, at vi ikke nævner beliggenhed på lejemålet eller navn på udlejer.

 

Om forfatteren

Se artikler af Henriette Grage

Henriette Grage er medlemsrådgiver i LLO Hovedstaden og akademiuddannet i finansiel rådgivning.

Back to top