Skip to main content

100 års jubilæum

Vi fik indført en lejelov.

Vi var med til at forme boligpolitikken.

Vi fik indført beboerdemokrati.

Vi fik garantier og vi satte fingeraftryk.

 

LLO Hovedstadens repræsentantskabsmøde d. 23. maj startede med en happening i anledning af hovedstadsafdelingens 100 års jubilæum. 100 deltagere nærmede sig centrum af Rådhuspladsen i København fra pladsens fire hjørner - alle med en paraply i hånden. På pladsens midte stod hovedstadsformand Helene Toxværd med afdelingens fane. Da alle var samlet og på et givent signal med fanen drejer deltagerne rundt og holder paraplyen med LLO’s logo op i vejret. Det hele blev filmen fra rådhusets tag. Herefter blev der udleveret sandwichs og vand til deltagerne. Arrangementet fortsatte inde på Københavns Rådhus, hvor overborgmester Frank Jensen overbragte sin og byens lykønskninger (se side 6) og hvor selve repræsentantskabsmødet kunne afvikles.

Bestyrelsens beretning

Helene Toxværd aflagde vanen tro en bred og spændende skriftlig og mundtlig beretning. Den skriftlige beretning var denne gang meget præget af historieskrivningen, bl. a. afsnit om:

• Den københavnske lejerbevægelses historie

• Leveforholdene tilbage i 1880’erne og i 2017

• Fagforeninger og politiske rettigheder.

• 1914-1918. Krig, krise og bolignød

• De første lejerforeninger og den første lejelov

• LLOH og LLODK.

• Det moderne LLOH

• LLOH 2016 – 2017 og 2018

• Boligreguleringslovens § 5 stk. 2.

• LLOH på den lokalpolitiske scene

• LLO er lejernes organisation, herunder forskellen til BL. Den mundtlige beretning rettede sig mere imod nutidens udfordringer, som:

• At netop vores forening har været med til at dreje og forme bolig politikken.

• At det var os, der i 30’erne fik indført en lejelovgivning.

• At det var os, der krævede og fik indført beboerdemokrati.

• At det er os, der ved de sidste fire folketingsvalg, formåede at afkræve de store partier garantier for, at lejen skal reguleres.

• At vi i 2014 endnu en gang fik drejet lejelovene i den rigtige retning, set fra lejernes side. Altså hvordan ville historien have set ud, uden LLO?.

• Ser vi ud over grænserne til de lande, hvor lejeregulering ikke findes - eller er meget mere udvandede end den danske - så kan vi tydeligt se, hvordan vi i Danmark ville være endt. Beretningen afsluttedes med, at formanden takkede alle de aktive, frivillige tillidsmænd i organisationen, der hver dag lægger et stort arbejde i enten deres egen ejendom, i den lokale lejerforening eller i en af LLO’s afdelinger landet over.

Debat og spørgsmål

Efter beretningerne var der enkelte spørgsmål til: telefonservicen, lange sagsbehandlingstider, manglende elektroniske nyhedsbreve, omdeling af bladet ”Vi Lejere”. Spørgsmålene blev besvaret, ligesom der vil blive arbejdet videre med dem med henblik på en forbedring.

Regnskabet

Regnskabet blev fremlagt med en omsætning på godt 15 mio. kr. Det viste et underskud på ca. 225.000 kr. Foreningen råder dog over en egenkapital på ca. 2,4 mio. kr. Regnskabet blev godkendt.

Første kvartal fremover

Der var fremlagt et forslag om at repræsentantskabsmødet afholdes i 1. kvartal i stedet for som nu i 2. kvartal. Forslaget skulle bringe vedtægterne på linje med landsforbundets, og ændringen blev vedtaget.

Bestyrelsens forslag til en kontingentforhøjelse for enkeltmedlemmer på ca. 2 %, blev også vedtaget.

Genvalg

Helene Toxværd blev genvalgt som formand for en ny 2-års periode. Derudover blev følgende bestyrelsesmedlemmer genvalgt: Jørgen Gyldenbo, Poul Munk, Bent Grønwall, Anja Lagoni og Arne Edelhard.

 

Om forfatteren

Se artikler af Poul Munk

Poul Munk er næstformand i LLO

Back to top