Skip to main content

11 måneder uden el og varme

En barok strid mellem en lejer og hendes udlejer er nu endt på boligministerens bord.

En barok strid med sin udlejer betød, at indonesisk-fødte Leviana Saiya måtte fejre juleaften i 2019 uden varme, uden lys og uden strøm i hverken kogeplade, ovn eller køleskab.

Nu er der gået i alt 11 måneder, og hun har stadig hverken el eller varme i sit lejemål i en sidebygning til en gammel, 4-længet landejendom nord for Vejle - tæt på Grejs. Sagen har været behandlet ved en fogedsag tre gange af fogedretten i Kolding. Derudover har den rundet både Vejle Kommunes borgmester og Ankestyrelsen, der fører tilsyn med kommunerne. I dag ligger den så på boligminister Kaare Dybvads bord.

Stridens kerne

Bag den usædvanlige strid, som nu er endt i regulær chikane, ligger en uenighed om lejerens strømforbrug. I lejekontrakten er strøm udtrykkeligt inkluderet i huslejen, men udlejeren mener, at Leviana bruger alt for meget strøm. Han har overfor fogeden hævdet, at sikringerne springer ”efter en halv time”, fordi lejeren ”overbelaster” dem. Han hævder at have fået en ekstraregning på strøm på 25.000 kr. Begge dele bestrides af Leviana, der siger, at hun ikke bruger strøm til opvarmning, men fortrinsvis gas. Lejligheden er opvarmet med et pillefyr. Udlejeren har krævet, at Leviana – igen imod lejekontraktens vilkår – betaler for pillerne. Det har hun afslået.

Fogedretten på ejendommen

Allerede i februar 2020 pålagde fogedretten i sin kendelse udlejeren at genetablere forsyningen. Da det stadig ikke skete, blev fogedretten sat på ejendommen 3. juni. Her gav fogeden igen udlejeren pålæg om at åbne for strømmen, som han kan afbryde og tænde inde fra sin egen bolig ved siden af. Udlejeren svarede blot, iflg. fogedrettens eget referat, at det kunne han godt, men han ville bare slukke igen, når retsassessoren var kørt! Det skete så også.

Vil ikke flytte

Leviana er forlængst blevet opsagt, men bestrider opsigelsens gyldighed. Hun vil ikke fraflytte fra sin to værelses lejlighed på gården. Beliggenheden tæt på motorvejen og jobbet i Billund passer hende fint. Der er ikke stor luksus, men her er landlig idyl. Hun indbetaler troligt sin husleje på 2.500 kr. pr. md. incl. strøm og varme, som hun skal iflg. lejeloven, selvom forsyningen ikke er genetableret. Leviana agter at kæmpe for sin ret og ved, at hendes indbetalinger er beskyttet af loven. I stedet opholder hun sig nu mest hos søsteren inde i Vejle.

I mellemtiden har LLO-formanden i Horsens skrevet til borgmesteren i Vejle. Kommunen er iflg. loven forpligtet til at sikre forsyningen af varme og strøm. Borgmesteren hedder Jens Ejner Christensen og sad i Folketinget for Venstre indtil valget i 2015. Kommunen har svaret LLO-formand James Arbøl, at den ikke vil foretage sig yderligere, da sagen verserer ved fogedretten.

På ministerens bord

Formanden for LLO i Horsens, James Arbøl, har nu mistet tålmodigheden. Han mener, at lejelovens paragraf 46 b er klokkeklar i forhold til kommunens forpligtelse, når udlejeren svigter sit ansvar.

Derfor har han nu skrevet direkte til boligminister Kaare Dybvad. Han spørger, hvad lejeren skal gøre, når hendes udlejer ikke overholder sin forpligtelse i henhold til lejekontrakten, og kommunen heller ikke på sin side overholder loven om pligt til at sikre el og varme. Arbøl tilbyder ligefrem ministeren at komme på besøg i lejemålet for ved selvsyn at sætte sig ind i sagen. En anden mulighed er, skriver han, at lejeren og han kommer til ministeren.

”Men noget skal der ske”, siger Arbøl, til Vi Lejere. ”Det går jo ikke, at ingen instanser vil hjælpe. Borgmesteren videresender sagen til huslejenævnet, der ikke mener, det har kompetance til at afgøre sagen. Ankestyrelsen siger, at sagen verserer ved domstolene og vil derfor ikke behandle sagen. Og fogedrettens kendelser blæser udlejeren på. Derfor må ministeren på banen”.

Vi Lejere følger sagen op i næste blad.

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top