Skip to main content

125 til webinar om huslejeloftet

Ikke færre end 125 lejer-repræsentanter og ”menige” LLO-medlemmer havde tilmeldt sig på forhånd, da LLO holdt webinar d. 7. december 2022 om at forstå huslejeloftet. Det betød, at succes’en måtte gentages d. 26. januar i år.

Online-webinaret varede en time og blev forestået af LLO’s chefjurist, Anders Svendsen.

Han gennemgik huslejeloftet og dets betydning for den enkeltes huslejeindbetaling, når man bor i privat udlejningsbyggeri med en nettoprisindekseret lejeaftale. På forhånd var der bebudet svar på fire spørgsmål: • Hvad er huslejeloftet? • Hvad rammes af huslejeloftet? • Hvad er undtagelserne til huslejeloftet? -hvornår kan udlejer alligevel kræve en højere husleje? • Hvad sker der med allerede varslede nettoprisindeksstigninger hvis fx du allerede har fået en huslejestigning på mere end 4%?

Men webinaret kom længere omkring, og i LLO var der stor tilfredshed med begge arrangementer.

Se LLO´s øvrige kursustilbud.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top