Skip to main content

2 mio. kr. til trappevask opkrævet ulovligt

Trods dom fortsætter stor-udlejer i Herning med at opkræve penge for trappevask. ”Vi tager det som en aftale”, lyder direktørens forklaring.

Dennegang overgår Jacobsen Group alt, hvad vi tidligere har set fra den kant”, siger LLO’s næstformand, Lars Dohn, til Vi Lejere i en kommentar til Hernings største private udlejers tilsidesættelse af en byretsdom fra oktober sidste år om ulovlig opkrævning af betaling for trappevask.

Lars Dohn siger, at der også foreligger en tidligere landsretsdom, som er gået udlejeren imod. Han anslår, at beløbet for det ulovligt opkrævede beløb i Holmparken og Herregårdsparken, som også ejes af Jacobsen Group, beløber sig til over 2 mill. kr. sammenlagt over årene.

Anke afvist

I Holmparken tabte Jacobsen Group gennem selskabet Parken Herning ApS striden om trappevask sidste efterår, da at Retten i Herning afsagde dom om, at tre lejere hver skal have 5.000 kr. tilbage og derudover have deres omkostninger godtgjort. Et flertal af dommerne siger i dommen fra 28. oktober, at der ikke ses at være hjemmel til, at en evt. aftale mellem udlejer og beboerrepræsentation kan forpligte lejerne. Efter ”en samlet betragtning” finder dommer- flertallet ikke, at der er indgået en aftale om betaling som påstået af udlejeren, og retten følger derfor lejernes påstand.

Jacobsen Group har efterfølgende søgt at anke dommen, men er blvet afvist. Når der kun var tre lejere bag stævningen skyldes det, at beboerrepræsentationen i Holmparken forinden havde opsagt en såkaldt sekretariatsaftale med LLO Herning. Som LLO’s næstformand dengang bemærkede til Vi Lejere i februar 2021,var dette ”nok ikke den klogeste beslutning”.

”Vi tager det som en aftale”

Trods dommen har mange lejere fortsat fået en opkrævning på 40 kr. pr. måned for trappevask, og det er efter byretsdommen klart ulovligt, mener LLO. Efter løbende kritik af denne praksis sendte Jacobsen Group d. 19. oktober et brev til lejerne om, at hvis de (lejerne) ikke selv henvender sig, så ”tager vi det som en aftale om, at vi skal fortsætte som hidtil”.

Det har fået en af Holmparkens lejere, Mille Skov, op af stolen. ”Brevet giver ikke lejerne mulighed for at sige, at de vil have deres penge tilbage, selvom retten har afgjort, at pengene er opkrævet ulovligt”, siger hun til Herning Folkeblad. Mille Skov rettede derfor henvendelse til Retten i Herning for at høre, hvordan hun skulle få udlejeren til at efterleve dommen om tilbagebetaling. Svaret var, at hun skulle gå til politiet. ”Men her fik jeg at vide, at vi var nødt til at anlægge endnu et civilt søgsmål mod Jacobsen Group”, fortæller hun til avisen. Hun opfatter udlejerens handlemåde som en form for bedrageri, og har indkaldt til et ekstraordinært beboermøde d, 20. november 2021.

Udlejerens opgave

Adm. direktør Peter Juul, Jacobsen Group, siger til Herning Folkeblad, at han ikke mener, brevet er i strid med dommen og at lejerne efter hans opfattelse har renholdsningsforpligtelsen. ”Mange lejere vil gerne betale for trappevasken for at slippe”, siger han. Heroverfor fastholder Mille Skov, at trappevask må være udlejerens opgave – uden ekstrabetaling.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top