Skip to main content

5 gode råd: om brandsikring af ejendommens tag

En ny kampagne "Brug Øverste Etage" fra Social- og Boligstyrelsen kommer med gode råd til, hvordan ejendommens tagkonstruktion bliver bedst muligt sikret mod brand. 

Efter tagbranden i Grøndalsbo i Vanløse den 25. marts 2022, hvor et helt boligkompleks nedbrændte, har der været et øget fokus på ordentlig brandsikring af etageejendommes tagkonstruktioner. For det var tagkonstruktionen på Grøndalsbo, som pga. dårlig brandsikring, menes at være den primære årsag til at hele ejendommen nedbrændte så hurtigt.

I kampagnen ”Brug øverste etage”, som kan ses på https://brandsikkerbygning.dk/, findes vejledning om de hyppigst forekommende fejl i udførelsen af tagrenoveringer, og hvordan man selv gennemgår tagrum og tagkonstruktioner for at sikre mod brandspredning.

De fem vigtigste punkter

Kampagnen kommer med 5 tips til bedre brandsikring

1. Undgå store sammenhængende tagrum - sørg for at tagrummet er delt op i mindre sektioner.

2. Sørg for at alle revner og huller efter fx rørføringer og andre arbejder er lukket med brandsikkert materiale.

3. Sørg for at døre, lemme og lign. er lukket og tætsluttende. En brand fødes af ilt, så rum skal helst være aflukkede.

4. Er taget blevet renoveret? Når et tag renoveres, anvendes ofte en regntæt dug, som placeres under teglstenene. Dugen er letantændelig, og I bør derfor sikre jer, at:

1. dugen ikke er ført ned i tagrenden, så den kan antændes udefra.

2. brandvæggene i loftsrummet ikke er blevet fjernet eller beskadiget i forbindelse

med renoveringen, og at de slutter helt tæt mod den øverste del af tagdækningen.

3. adskillelsen ned mod lejlighederne i tagetagen er brandsikret.

5. Sørg for at tagrummet vedligeholdes, så man bedst muligt sikrer at brandsikkerheden er i orden.

Kilde: Brandsikkerbygning.

Samtidig anbefaler Social- og Boligstyrelsen, at tagrummet indgår i ejendommens drifts- og vedligeholdelsesplan, så det løbende bliver tjekket.

 

Rød By Illustration med logo

Om forfatteren

Se artikler af LLO

Back to top