Skip to main content

50.000 gange medlemskontakt

...Og medlemsfremgang i LLO’s Hovedstadsafdeling. Medleven og engagement men også bekymring for fremtiden i landets største LLO-afdeling.

LLO’s største enkeltafdeling – Hovedstaden – er i stærk vækst. Medlemstallet er et godt stykke over 37.000 – det største siden slutningen af 1990’erne.

Og det glæder naturligvis formanden, Helene Toxværd. På repræsentantskabsmødet d. 17. april i København pegede hun også på årsagen til LLOH’s succes på medlemsfronten. ”Det skyldes i høj grad LLO’s evne til at slå igennem politisk, ud over selvfølgelig, at mange lejere heldigvis godt ved, at kommer de i problemer og skal have hjælp, så er det LLO, man går til”.

Bekymring

Hovedstadsformanden, der også er landsformand, lagde omvendt ikke skjul på, at mange medlemmer er bekymrede for fremtiden og for, hvor meget huslejen vil stige. ”Det gælder i helt særlig grad de medlemmer, der bor i nyere byggeri, hvor lejen jo er fri. Vi ved også, at mange er bekymrede for, hvordan deres børn nogensinde skal kunne finde en bolig, hvor de kan betale huslejen”, sagde hun i sin beretning til de fremmødte i Vartov.

Medlemskontakt 50.000 gange om året

Helt konkret kan stemningen blandt medlemmerne aflæses gennem sekretariatets omfattende sagsbehandling og medlemskontakt. Ca. 50.000 gange om året er sekretariatet i kontakt med et medlem eller en tillidsperson, enten telefonisk eller på skrift. Det er en markant stigning de seneste 10 år. Alene i 2022 oprettede sekretariatet 4.300 sager. En sag oprettes, når der skal svares skriftligt til enten medlem, udlejer eller nævn for et medlem eller en medlemsforening.

Politik og mediearbejde

”Hele denne kommunikation giver et godt billede af, hvilke forskellige forhold og problemer, vores medlemmer står over for”, sagde Helene Toxværd. ”Og denne viden er vigtig for os, for det er i høj grad den, vi bruger i det politiske arbejde, Og det er også blandt disse kontakter, at vi finder de medlemmer, som vil stå sammen med os, når vi fx går i medierne”.

”En kæmpesejr”

Formanden fremhævede den politiske sejr, der i 2022 fulgte efter corona-epidemien, hvor det i kraft af et politisk flertal i Folketinget lykkedes at få sat en prop i lejestigningerne for lejerne i det nybyggede boligbyggeri. ”Det var lejere, der ellers kunne se frem til en lejestigning på over 10 pct., og hvor det bl.a. i kraft af bl.a. LLOs indsats betød, at Folketinget satte et loft på 4 pct. Det var en kæmpesejr”. Hun fremhævede også samarbejdet med den daværende boligminister, Kaare Dybvad, forud for vedtagelsen af den såkaldte Blackstone-lov i 2020.

Efter et langt og sejt træk kom der en smule mere styr på huslejen i de gennemgribende moderniserede boliger, og det blev nemmere at føre retssager om huslejens størrelse.

Toxværd genvalgt

Repræsentantskabet genvalgte Helene Toxværd til en ny to-års periode. Der var ingen andre kandidater.

 

To nye medlemmer af LLO’s hovedbestyrelse

Der var kampvalg til LLO’s hovedbestyrelse, da bestyrelsen for hovedstadsafdelingen skulle konstituere sig efter repræsentantskabsmødet i april.

12 HB-medlemmer

I kraft af sit høje medlemstal har LLO Hovedstaden 12 HB-medlemmer. Heraf er fire valgt af kongressen i 2021 til landsforbundets forretningsudvalg og dermed fødte medlemmer af hovedbestyrelsen. Det er formanden Helene Toxværd, Birger Thamsen, Birte Friis Gerstoft og Karen Moustgaard (sidstnævnte indsuppleret i egenskab af 1. suppleant efter Bente Lomborgs udtræden).

12 bestyrelsesmedlemmer kandiderede om de øvrige 8 pladser. Det resulterede i to nyvalg og 6 genvalg. Nyvalgt blev Henning Dahl og Uffe Gravenhorst. De 6 genvalgte er: Lene Larsen, Sheku A. Jalloh, Louise E. Hansen, Arian M. Salcedo, Ester Jensen og Hanna Kledal.

Som suppleanter valgtes i prioriteret rækkefølge: 1. Annette Kongebro, 2. Arne Edelhard, 3. Mariann H. Jensen og 4. Tina Truelsen.

Næstformanden genvalgt

På det samme møde genvalgtes hovedstadsafdelingens næstformand, Louise E. Hansen, uden modkandidat. Til forretningsudvalget genopstillede Birte Friis Gerstoft og Adrian M. Salcedo og blev valgt.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top