Skip to main content

Aalborg: De slagne forlod mødet

Tre bestyrelsesmedlemmer i LLO Aalborg havde allerede forud for generalforsamlingen d. 31. august annonceret, at de agtede at trække sig fra bestyrelsen, hvis formanden genvalgtes. På denne måde blev generalforsamlingen kulmination på længere tids uro, og generalforsamlingens start blev da også tumultarisk med kampvalg om dirigentposten og forsamlingens nej til to ikke-medlemmers fortsatte tilstedeværelse.

Formanden, Sigrun Mønnike-Hald, glædede sig i beretningen over god medlemsfremgang, god økonomi og rekruttering af gode, frivillige sagsbehandlere. Hun lagde vægt på afdelingens fortsatte tilknytning til Servicekontoret i Aarhus og fik opbakning hertil med generalforsamlingens godkendelse af beretningen. Et forslag om mistillid til formanden blev trukket tilbage af forslagsstillerne.

Sigrun Mønnike-Hald genvalgtes med stort flertal som formand. Herefter forlod de tre bestyrelsesmedlemmer mødet. Deres afløsere var ikke svære at finde, idet mange ønskede at gå ind i det fremtidige arbejde for lejerne. Nyvalgt til bestyrelsen blev Marcus Larsen (kasserer), Anders Storm Rasmussen, Rasmus Heby og Peter John Pedersen. Som suppleant valgtes Søren Agerbo Mortensen.

Den timelange generalforsamling i Aalborg blev overværet af både landsforbundets formand og de to næstformænd.

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top