Skip to main content

Aalborg: Et år uden konflikt

Roligt år - helt uden konflikt eller drama

LLO Aalborg har haft et år uden konflikt og uden drama internt i bestyrelsen, konstaterede formanden, Sigrun Mønnike-Hald, med tilfredshed i beretningen på generalforsamlingen d. 31. august.

De tidligere bestyrelsesmedlemmer, som forlod generalforsamlingen i 2020, har siden da været med til at oprette et nyt konkurrerende lejeretligt kontor i lokalerne ved siden af LLO Aalborg.

Jurist ansat

I LLO medførte covid-19 restriktionerne og deres påvirkning af servicekontoret i Århus, at sagerne begyndte at hobe sig op og forlængede svartiderne for kontoret i Aalborg. Dette har fra 1. august ført til ansættelsen af en jurist på deltid for at forbedre medlemsservicen. Derudover håber afdelingen at kunne etablere mere kommunikation til medlemmerne gennem de sociale medier etc. og at kunne lave flere egentlige arrangementer.

Trods øgede omkostninger har foreningen en god og sund økonomi. Regnskab og budget blev énstemmigt vedtaget.

Tale-og stemmeret præciseres

Det samme blev bestyrelsens forslag om en række ændringer til afdelingens vedtægter, både små ordlydsændringer for at præcisere paragraffen og større ændringer for at undgå tvivlsspørgsmål i fremtidige situationer. Den væsentligste ændring er en uddybning og præcisering af, hvem der har tale- og stemmeret ved en generalforsamling, og hvornår man skal være indmeldt som medlem.

Fem genvalg i bestyrelsen

Kassereren Marcus Larsen og tre bestyrelsesmedlemmer: Rasmus Heby, Peter John Pedersen og Søren Mortensen blev genvalgt. Som suppleant genvalgtes Anne Nielsen, mens Cecilie Nielsen og Mia Hannesbo Pedersen nyvalgtes.

LLO’s næstformand Lars Dohn, der var dirigent, nævnte i et indlæg den udfordring der ligger i, at kun 4 pct. af lejerne i Danmark er repræsenteret af en lejerorganisation. I Sverige er det 40 pct.

 

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top