Skip to main content

Aalborg: Ny LLO-afdeling i Aalborg

Siden 2016 har LLO ikke haft en lokal afdeling i landets fjerdestørste by, Aalborg. Medlemmer har der til gengæld været mange af. Nu får de både lokalafdeling og kontor.

Den ny afdeling af LLO blev stiftet på en generalforsamling d. 20. juni i Huset i Hasserisgade. Bag indkaldelsen stod LLO’s landsformand, Helene Toxværd, der sammen med næstformand Poul Munk deltog i den stiftende generalforsamling.

Her blev af en LLO’s mest erfarne lokalfolk valgt som formand. Det er Sigrun Mønnike- Hald, der var formand for LLO Aalborg for år tilbage og også har været ansat i afdelingen. Hun har været medlem af landsforbundets topledelse, forretningsudvalget og er nu medlem af kommunens huslejenævn.

Da lokale bestyrelsesmedlemmer brød med LLO i 2016 og stiftede Danske Lejere, overgik en gruppe medlemmer til LLO Viborg. De er siden blevet serviceret af juristerne på servicekontoret i Aarhus og har bl.a. fået 1,3 mio. kr. tilbage.

Mikael Ankersen blev valgt som kasserer for to år. Til bestyrelsen valgtes Hans Ole Kristensen, Hanne Stefansen og Michael Andersen. Som suppleanter valgtes Klaus Metnik og Bent Knudsen.

De foreslåede vedtægter og budgetter blev vedtaget.

Den ny afdeling åbner inden længe eget kontor i Aalborg. Se Lejernes LO’s hjemmeside for kontaktadresser.

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top