Skip to main content

Aalborg: Udlejer-formand: LLO overbeviste borgerlige politikere

Udlejernes førstemand i Aalborg, advokat Claus Fischer, har fået et stort jubilæums- interview i Ejendom Danmarks blad, “Huset”. Han har i 30 år været formand for Aalborg Grundejerforening, der nu hedder ProDomus. I den stort opsatte artikel “afslører” han nogle interessante synspunkter om lejeloven og LLO.

Loven giver han ikke meget for og om LLO siger han:

“Det værste er imidlertid, at det lykkedes LLO at få selv borgerlige politikere med på at afskaffe trappelejen. De borgerlige politikere var ikke klar over, at det var et godt og brugbart instrument, som vi anvendte meget i provinsen – sagde de!”.

Boligreguleringslovens paragraf 5, stk. 2. om store huslejeforhøjelser efter fraflytning og modernisering har LLO i årevis kræver fjernet. Om denne paragraf siger Fischer, at den har bidraget væsentlige til den kæmpemodernisering, som er sket i den private boligmasse i de seneste årtier. Og så tilføjer han, at “det er en udvikling, som har været til gavn for både lejere, udlejere og samfundet”.

Det fremgår ikke, hvilke lejere, Aalborg- formanden har talt med, men at det har været til stor gavn for udlejerne, er vi ikke i tvivl om i LLO. Det er sikkert derfor, at LLO-kongressen igen for et par måneder siden krævede paragraffen afskaffet.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top