Skip to main content

Aarhus: 12.000 tilbage for lejet værelse

Lejer-aktivister i Aarhus plejer at sige, at her i byen kan alt udlejes, selv et kosteskab!

Men der er grænser. Huslejenævnet i Aarhus har afgjort en sag, som var indbragt af LLO, til en lejers fordel. Den er et godt eksempel på, at selvom der er højt betalte advokater involveret på udlejers side, så kan hans krav være uretmæssige og at der altså er grænser...

Efter fraflytning stillede udlejers advokat krav om betaling af istandsættelse for det lejede værelse og fællesarealer (køkken og badeværelse) samt betaling af halvdelen af udgifterne i lejligheden til vand og varme.

LLO´s Servicekontor i Aarhus indbragte sagen for huslejenævnet der afgjorde, at udlejer ikke kunne kræve betaling for istandsættelse af fællesarealer, da det stred mod præceptive regler (ufravigelige regler) i lejeloven. Huslejenævnet mente dog, at udlejer godt kunne kræve istandsættelse af selve værelset, men at udlejer ikke havde godtgjort et tab.

Nævnet afgjorde om forbruget, at opkrævning kun kan finde sted for vand, når der er individuel vandmåler, hvilket ikke er tilfældet i et enkeltværelse, samt at udlejer ikke havde overholdt reglerne for opgørelse af varme og udarbejdelse af varmeregnskaber.

Derfor afgjorde nævnet, at lejer skulle have tilbagebetalt et depositum på 9.500, kr.samt tilbagebetaling af aconto bidrag for vand og varme 2.500 kr., i alt kr. 12.000.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top