Skip to main content

Aarhus: Fire hårde kendsgerninger

Fire hårde kendsgerninger var indledningen på LLO-formand Nini Kristensens beretning, da afdelingen i Aarhus holdt generalforsamling 28. marts. Det var 1) at lejerne udgør et flertal af byens borgere 2) at huslejeniveauet hæmmer byens udvikling, herunder særligt rollen som studieby 3) at lejerne historisk har været alt for dårligt organiseret i byen. Udlejerne har kort og godt haft alt for let spil og 4) at politikerne i byen ved alt for lidt om de faktiske problemer på lejeboligmarkedet.

”Skruppelløse udlejere”

Byens to huslejenævn har historisk haft en ”elendig praksis”. Nu har LLO fået Kjeld Gunder Christensen indvalgt i det ene og Sara Maria Pedersen som suppleant. Begge fik stor ros af formanden og har måske åbnet politikernes øjne for værdien af god nævnspraksis. Nævnene var - med Nini Kristensens ord – ”blevet en sovepude til gavn for skrupelløse udlejere og til endnu større skade for et betændt udlejningsmarked”.

LLO-formanden bebudede, at hun vil sætte boligpolitikken i Aarhus på den politiske dagsorden i forbindelse med kommunalvalget. Aarhus er med i frikommuneforsøget og her er der flere forsøgsordninger, der netop handler om boligpolitik. Medlemshvervningen går strygende og 130 medlemmer er afgivet tilbage til Viborg kort før jul. Det gode arbejde fortsætter.

LLO Aarhus har i oktober 2016 politianmeldt den private udbyder Danske Lejere for brud på persondataloven og for bedrageri. Danske Lejere er også indklaget for Datatilsynet.

LLO Aarhus vedbliver med at opsamle medlemmer gennem fuldmagter, efterhånden som de opdager, at de er blevet taget som gidsler hos Danske Lejere. Formanden forventede, at retssagen omkring LLO-afdelingens tilgodehavende hos Danske Lejere afgøres 20.-22. juni. Afslutningsvis understregede Nini Kristensen, at medlemmerne bakker op om LLO’s landsforbund ”fra Skagen til Odder” i sagen mod Danske Lejere.

Kvindernes aften Generalforsamlingen besluttede at fastholde kontingentet uændret.

Det var kvindernes aften, da der var valg til bestyrelsen. Lea Jans og Anna Hembo valgtes for ét år, Rebecca Traberg og Liv Overgaard valgtes for to år, Mens Kjeld Gunder Christensen, Signe Fyrst og Pia Nyholm valgtes som suppleanter.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top