Skip to main content

Aarhus: Stridigheder afgøres hurtigere

Aarhus Kommune er lykkedes med at nedbringe tiderne for sagsbehandling af stridigheder mellem lejere og udlejere i Husleje- og Beboerklagenævnet ganske markant de seneste år. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er således faldet til blot 45 dage mod tidligere op mod flere år.

Sekretariatsleder og faglig chef Michael Bech Jørgensen fra Sekretariatet for Husleje- og Beboerklagenævnet tilskriver nedbringelsen af sagsbehandlingstiden ændringer i arbejdsmetoder og bemanding. Kommunen er nu også i stand til at tilbyde assistance til andre kommuner. Således har man har overtaget sekretariatsbetjeningen for Beboerklagenævnet i Haderslev Kommune..!

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top