Skip to main content

Af hjertet tak

Hvordan en simpel tilbagebetaling kom til at strække sig over to et halvt år. Og hvordan fogedretten i Sønderborg flere gange måtte rette sig selv, fik gjort 21.000 kr. til 3.000 kr. og slet ikke mente, at sagen kunne behandles.

 

Michael Mathiasen i Augustenborg skulle bare fraflytte et lejet hus og have sit depositum tilbage fra udlejeren. Men hvad han i stedet kom til at opleve, havde han ikke i sin vildeste fantasi forestillet sig. De efterfølgende to et halvt år gik med mere end 30 henvendelser på mail og telefon til fogedretten og fejl på fejl i Sønderborg Ret. “Nej direkte brølere”, siger James Arbøl, der er LLO-formand i Horsens, og som hjalp Michael igennem systemet og sammen med sin jurist, Thomas Steensen, kørte sagen for ham.

Michael Mathiasen fik omsider sine penge og det hele endte godt. I dag siger han: “Jeg havde efterhånden helt opgivet tanken om, at det ville ende godt. Af hjertet tak”.

Intet svar fra udlejer

Sagen startede, da Michael Mathiasen i maj 2018 henvendte sig til LLO og bad om hjælp til tilbagebetaling af sit depositum på 18.000 kr. efter sin fraflytning fra lejemålet Stavensbølgade 48 i Augustenborg. Han var flyttet to måneder tidligere. LLO rettede henvendelse til udlejeren, der boede i Grønland, men fik intet svar. Så blev sagen indbragt for Sønderborg Kommunes huslejenævn. Nævnet besluttede, at udlejeren skulle tilbagebetale det indbetalte depositum, men intet skete. Derfor fremsendte LLO i to omgange krav til udlejeren med frist for betaling af beløbet.

En molbohistorie fra Sønderjylland

Da udlejeren fortsat ikke reagerede, blev sagen indbragt for fogedretten i Sønderborg med betalingskrav, hvilket blev meddelt til udlejeren, som imidlertid stadig ikke reagerede. Herefter startede den gentagne fejlagtige behandling i fogedretten. LLO har nøje nedskrevet hændelsesforløbet og kommunikationen med fogedretten i Sønderborg. Vi undskylder overfor læserne, hvis det hele opfattes som en molbohistorie fra Sønderjylland i stedet for rettidig omhu ved en retsinstans i region Syd.

Afvisning på afvisning...

Fogedretten i Sønderborg meddelte LLO, at sagsfremstillingen var utilstrækkelig. LLO protesterede. Retsassistenten beklagede og var nu enig i, at anmodningen opfyldte lovens vilkår! Syv uger senere afviste fogedretten pludselig at behandle sagen med henvisning til, at udlejeren boede i Grønland.

LLO gjorde opmærksom på, at betalingskravet godt kunne forkyndes i Grønland, og derfor kunne sagen sagtens gennemføres ved fogedretten i Sønderborg. En retsassistent meddelte derefter, at en af rettens jurister havde besluttet at genoptage og behandle sagen, men at LLO skulle sende betalingskravet igen. Yderligere tre uger gik. Så afviste fogedretten påny at behandle sagen – nu igen med henvisning til, at reglerne ikke gælder for Grønland, hvor udlejeren boede. En efterfølgende telefonsamtale resulterede i, at LLO Horsens igen blev bedt om at fremsende sagen med en redegørelse.

Kovending

LLO bad fogedretten om at genoptage sagen. Det ændrede dog intet. Fogedrettens dommerfuldmægtig fastholdt afvisningen med den tidligere begrundelse om Grønland. Det ville LLO Horsens kære til landsretten, og så skiftede fogedretten igen mening og meddelte, at den havde accepteret at genoptage sagen, selv om udlejeren boede i Grønland. LLO Horsens skulle igen sende betalingskravet til retten og indbetale retsafgiften. Endelig blev betalingskravet forkyndt for udlejeren. Han havde ikke nogen indsigelser, og sagen blev sendt til inddrivelse ved fogedretten i Nuuk i Grønland.

21.000 kr. blev til 3.000 kr.

Men dermed var det ikke slut med de bureaukratiske fejl i Sønderborg. LLO ringede i marts 2020 til fogedretten i Nuuk for at få en status på sagen.

Det viste sig – efter at LLO havde fået aktindsigt i korrespondancen - at fogedretten i Sønderborg fejlagtigt havde skrevet, at sagen angik et krav på 3.000 kr. – og ikke de 21.000 kr., som lejeren vitterligt havde til gode i henhold til huslejenævnets afgørelse. Så forfra igen: Fogedretten i Nuuk måtte returnere sagen til fogedretten i Sønderborg, som så måtte sende betalingskravet til forkyndelse hos udlejeren igen, nu med det korrekte beløb.

Tiden gik

Udlejeren gjorde ikke indsigelse mod kravet på de 21.000 kr., og derfor blev sagen igen sendt til inddrivelse ved fogedretten i Nuuk.

Det var igen blevet vinter, og udlejeren mødte nu op til et retsmøde i Nuuk. Her ville fogedretten gøre udlæg i udlejerens bil, men han sagde, at han godt ville betale. Det gjorde han, og beløbet på 21,700 kr (depositum plus retsafgift) blev indbetalt på LLO Horsens’ konto og kunne derefter udbetales til Michael Mathiasen.

”Den bedste nyhed”

James Arbøl ser sagen som et eksempel på, ”hvordan en ellers simpel fraflytningssag, som vi behandler mange af i løbet af et år, kan udvikle sig til et langstrakt og kompliceret forløb.” Han siger: ”Lige denne sag har desværre også givet borgerens og vi andres tro på retssystemet ridser i lakken”. Forløbet har krævet en del energi og arbejdskraft på kontoret. Men resultatet og den efterfølgende takke-mail fra Michael Mathiasen løftede humøret på LLO-kontoret i Horsens. Den lød:

“Først og fremmest tusind tusind tak for din indsats i hele denne sag. Du har simpelthen gjort det helt fantastisk. At modtage din mail i dag (om resultatet. red.) har godt nok været den bedste nyhed, jeg har fået i lang tid”.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top