Skip to main content

Aftale om at stoppe udlejning af ubeboelige boliger

Socialdemokratiet fremsatte d. 3. oktober 2018 beslutningsforslag om at stoppe udlejning af faldefærdige huse til udsatte borgere og familier.

Konkret pålægges regeringen at indkalde Folketingets partier til forhandlinger med henblik på ”at sikre lovgivning, der kan stoppe boligspekulanters udlejning af faldefærdige huse til udsatte borgere og familier.”

Formålet er specifikt at undgå spekulativ udlejning af de dårligste ejendomme.

Forslaget fik støtte fra alle Folketingets partier.

D. 29. december 2018 blev der indgået en politisk aftale imellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Der indføres en såkaldt ”frivillig anmeldelsesordning”. Anmeldelsesordningen indebærer, at hvis en udlejer ønsker at udleje en bolig, der er opført for mere end 40 år siden, og som ikke har været udlejet i et år, skal udlejer underrette kommunen senest 30 dage før lejeren flytter ind. Det giver kommunen mulighed for at undersøge, om boligen er sundhedseller brandfarlig, inden boligen tages i brug. Er dette tilfældet, kan kommunen nedlægge forbud mod beboelse.

Den ”frivillige” del af ordningen betyder, at kommunen frit bestemmer om de nye regler er gældende.

Det er hensigten, at der fremsættes lovforslag om spørgsmålet i oktober 2019.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top