Skip to main content

Aftale om huslejeloft i hus – glæde i LLO!

Indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen kunne i dag d. 26. august 2022 offentliggøre en aftale om huslejeloft for ca. 180.000 lejeboliger.

Aftalen er indgået blandt følgende partier: Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og De Radikale.

Aftalen betyder, at for de lejeaftaler, der reguleres med nettoprisindekset, indføres et 2-årigt loft for huslejestigninger på 4 pct. årligt med mulighed for en ventil for udlejerne. Efter 2 år indføres et nyt indeks til regulering af huslejerne, som afspejler den reelle udvikling i udlejers omkostninger.

Aftalen gælder både for nye og eksisterende lejeforhold. Der er dog særlige regler, for lejere, der allerede har fået en nettoprisindeksstigning på mere end 4 pct.

Landsformand Helene Toxværd udtaler: ”Det har været afgørende for os, at lejerne bliver hjulpet, for at undgå meget store huslejestigninger lige efter jul”. Og fortsætter ”LLO har løftet denne dagsorden sammen med flere partier og medier, og vi er glade for, at de ansvarlige partier har været med til at bidrage en tryghed og lettelse til lejerne i en tid præget af høj inflation og usikkerhed.”

Aftalen indeholder dog en mulighed for, at udlejer i visse tilfælde kan sætte huslejen op med mere end 4%. Ministeriet anslår, at dette kun vil ske i meget få tilfælde.

Helene Toxværd udtaler: ”LLO følger skarpt implementeringen af loftet, og vil kæmpe for at aftalens forudsætninger kommer til at passe i virkeligheden. Vi står ligeledes klar til at hjælpe vores medlemmer, hvis de får stigninger på mere end de fire procent.”

Endeligt skal man kigge på et nyt indeks for huslejestigninger.

Landsformand Helene Toxværd udtaler: ”Vi glæder os over, at man undersøger muligheden for at lave et mere rimeligt indeks, så lejer undgår at betale for sin varme- og elregning to gange: Én gang til forsyningsselskabet og én gang til udlejer fordi stigningerne i nettoprisindekset lige nu bæres af de høje energi- og fødevarepriser.”

”Vi ved, at mange lejere er hårdt pressede økonomisk. Mere end 1/3 af lejerne i de ramte boliger modtager boligstøtte i forvejen. Desuden har de ramte en gennemsnitlig årlig disponibel indkomst, der er imellem ca. 60.000 og 40.000 kr. lavere end gennemsnitsdanskeren.

Vores egen medlemsundersøgelse viser, at halvdelen af lejerne ville overveje at flytte, hvis huslejestigninger får lov at fortsætte uden indgreb.”

Hun afslutter:  ”Vi ved også, at selv en huslejestigning på 4 % også i den grad kan mærkes, for de, der har det hårdest, men det er trods alt bedre end en stigning på de forventede 9-10% ved årsskiftet, som man kunne forvente uden et indgreb. Det er derfor alt i alt en rigtig god dag for lejerne.”

 

Pressekontakt:

Landsformand Helene Toxværd tlf. 3386 0923

Chefjurist Anders Svendsen tlf. 3386 0926

 

Rød By Illustration med logo

Om forfatteren

Se artikler af LLO

Back to top