Skip to main content

Aftenhilsen fra København til Helsingør

Hovedbestyrelsen i LLO var om aftenen d. 9. marts forsamlet til ordinært møde i København. Samme aften holdt kreds 9 i Boligselskabernes Landsforening møde på LO-Skolen i Helsingør, der nu hedder Konventum. Begge steder var det store tema regeringen udspil ”Et Danmark uden parallelsamfund”, den såkaldte ”ghettopakke”.

Hovedbestyrelsen fandt det i situationen naturligt at sende en solidarisk hilsen til de almene boligfolk i Helsingør. Det skete samme aften og den følgende morgen blev hilsenen læst op i Helsingør, hvor forsamlingen kvitterede med klapsalver. Hilsenen lød bl.a. således: ”LLO påpeger, at oplægget er et angreb på beboerdemokratiet, et angreb på lejernes mulighed for at bo hvor i landet de vil og et tyveri fra lejernes opsparing i Landsbyggefonden.

Det såkaldte ghettoudspil er et fundamentalt brud på den opsigelsesbeskyttelse, lejerne har i lejeloven, når de som almene beboere kan miste deres hjem ved salg eller nedrivning. Lejernes tryghed er nu truet. LLO betragter forslaget som et opgør med både den almene boligsektor og et opgør med det velfærdssystem, vi i generationer har bygget op.”

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top