Skip to main content

Alle anklager bliver fejet af

Beboerne i et seniorfællesskab på Arresøvej i Risskov i Aarhus Kommune har på et fællesmøde besluttet at indmelde sig i LLO. De havde i forvejen oprettet en beboerrepræsentation, men indmeldte sig i LLO på baggrund af mange problemer med udlejeren, God Bolig. Kun 31 af de 57 seniorboliger var udlejet sidst på året 2023. Derfor har udlejeren besluttet at udleje til andre end seniorer. Det betyder, mener beboerrepræsentanterne, at at oplevelsen af et bofællesskab for seniorer udvandes.

Desuden udlejes de tomme boliger til en lavere leje end de øvrige. Der er også problemer med utætte og forkert monterede døre. Desuden virker køleskabene ikke godt nok. Viceværterne fejer alle klager af. Til trods herfor oplever beboerne en god stemning af sammenhold i bofællesskabet.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top