Skip to main content

Amager: 806 kr. i snit pr. måned

Stigning på 806 kr. i snit  pr. måned

200 lejere i beboerforeningen ’Mellem5gader’ på Amager i København har i to år frygtet huslejestigninger på mellem 1.000 kr. og 5.000 kr. pr. måned, efter at udlejeren gik i gang med etablering af nye tagboliger og renovering af taget (Vi Lejere. nr 1/2020). Men så galt går det alligevel ikke, forsikrer Morten Østrup Møller, der er Head of Asset Management i de pensionskasser, der ejer ejendommen mellem Store Møllevej og Markmandsgade.

806 kr. pr. måned

Overfor AmagerLiv fastslår han i et skriftligt svar, at den anslåede huslejestigning for alle de omtalte forbedringer er på 118 kr. pr. kvadratmeter pr. år. Det svarer til, at en gennemsnitslejlighed 82 kvm. får en huslejeforhøjelse på 806 kr. pr. måned.

Morten Østrup Møller afviser helt påstanden om, at forbedringerne primært er varslet for at bygge tagboliger.

”Vi bygger tagboliger, fordi ejendommens knap 100 år gamle tag var nedslidt og skulle udskiftes. Når man alligevel skal udskifte taget, giver det god mening at afdække muligheden for at etablere tagboliger i samme ombæring. Ikke mindst fordi flere boliger alt andet lige betyder, at der er flere lejere til at deles om faste driftsomkostninger såsom f.eks. skatter, forsikringer, renovation, vicevært og andre udgifter, som man i fællesskab betaler over huslejen."

Tagboligerne medfører ikke nogen huslejestigning for de nuværende beboere, siger Østrup Møller.

”Tværtimod kan de se frem til, at driftsomkostningerne fremadrettet bliver billigere. De eneste udgifter i forbindelse med udskiftningen af taget, som de nuværende beboere er med til at finansiere, er isoleringen af det nye tag”.

Han bekræfter, at der bl.a. bliver installeret et nyt varmeanlæg, Derimod er planer om at etablere nye elevatorer i forbindelse med renoveringsprojektet opgivet – også på sigt.

 

Rød By Illustration med logo

Om forfatteren

Se artikler af LLO

Back to top