Skip to main content

Beboerrepræsentations kursus / oktober 2023

Dette populære kursus er målrettet beboerrepræsentanter i privat udlejningsbyggeri og har til formål at sætte deltagerne ind i:

Bekendtgørelsen om beboerrepræsentation, oprettelse og drift

Vigtige områder af lejelovgivningen (huslejefastsættelse, vedligeholdelse/forbedringer, modernisering ved genudlejning, mangler i lejemålet/ejendom m.m.)

Beboerrepræsentanternes rolle ved syn om ind - og fraflytning samt i forhandlingerne/orienterings-møder om budgetter, vedligeholdelsesregnskaber m.m.

Indholdet er opdateret, så det er ajour med både lejelovændringen pr. 01.07.22 og reglerne om huslejestop, der trådte i kraft 30.09.22.

Program for dagen

Deltagerne opfordres til at medbringe en tablet eller en smartphone, som kan tilgå følgende links til de relevante love:

Lejeloven (retsinformation.dk)

Boligreguleringsloven (retsinformation.dk)

Målerbekendtgørelsen (retsinformation.dk)

 

Kurset har altid været meget populært, og der tilrådes derfor hurtig tilmelding. Det er muligt for tidligere kursusdeltagere at tilmelde sig med henblik på repetition.

Det er kun muligt at tilmelde 2 personer pr. beboerrepræsentation, da vi ønsker, at så mange Beboerrepræsentationer som muligt, får mulighed for at deltage. Dog vil det være muligt at komme på en venteliste, såfremt vi har ledige pladser.

 

Pris: 450 kroner

Oplægsholder: Katrine Sparrewath, juridisk chef hos LLO Hovedstaden.

Tilmeldingsfrist: 20. Oktober 2023

Program

Rød By Illustration med logo

Om forfatteren

Se artikler af LLO

Back to top