Skip to main content

Behandlingstiden stiger i landets huslejenævn

For landets huslejenævn steg den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i perioden 30. juni 2021 til 30. april 2022 til 179 dage, efter at den i flere år har ligget stabilt på omkring 150 dage.

Det er dybt kritisabelt, lyder det fra chefjurist i LLO, Anders Svendsen til Altinget: “Vi er meget bedrøvede over, at det tager så lang tid at få sin sag behandlet,” siger han.

I LLO mener vi da også, at Folketinget bør vælge at medfinansiere huslejenævnene, da nævnene skal handle ud fra en fortsat mere kompliceret lovgivning som er politisk bestemt.

Selvom ambitionen med boligaftalen fra 2020 var, at sagsbehandlingstiden skulle sænkes i landets nævn, så er det modsatte sket, hvilket vi i LLO mener i højere grad skyldes for få ressourcer, end nødvendigheden for sammenlægning og omstrukturering af nævnene.

 

Kilder: https://www.ft.dk/samling/20211/almdel/bou/spm/209/svar/1886669/2579819.pdf

https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/bou/spm/345/svar/1811575/2451546.pdf

Rød By Illustration med logo

Om forfatteren

Se artikler af LLO

Back to top