Skip to main content

Betaler jeg for meget?

HEJ KATRINE,

Jeg har modtaget et brev fra dig ang. min huslejes størrelse. Jeg vil gerne have vurderet, om der også er grundlag for at få nedsat min leje.

Se vedhæftede for lejekontrakt. Huslejen er ikke steget de 1,5 år, jeg har boet her.

Pft.

Med Venlig

Hilsen Maria

 

SVAR:

KÆRE MARIA,

Tak for mailen. Dit lejemål er det, man kalder gennemgribende moderniseret. Det siger desværre ikke nødvendigvis så meget om hvilket arbejde, der er udført i din lejlighed, men er alene en indikator på, at udlejer har brugt mindst en kvart million på forbedringer i dit lejemål (et beløb som ikke rækker langt).

Når dit lejemål er gennemgribende moderniseret, bliver din husleje fastsat efter reglerne om ”det lejedes værdi”.

Det lejedes værdi finder man ved sammenligning med tilsvarende lejemål i forhold til: beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsesstand. Din leje udgør ved indflytning 154.604,08 kr. pr. år, dvs. at du betaler 1.644,72 kr. pr. m2/året. Det er min vurdering, at din leje ligger over det niveau, der godkendes ved Huslejenævnet for tilsvarende lejemål. Det fremgår af din kontrakt, at din leje bliver nettoprisindekseret én gang årligt, og det burde derfor være sket den 1. januar 2019.

En sag om lejens størrelse startes op ved, at jeg starter med at skrive til udlejer og bede dem nedsætte lejen. Hvis de ikke gør dette - eller ikke svarer - kan vi indbringe sagen for Huslejenævnet. Grunden hertil er, at man skal have skabt en tvist om lejen. Hvis vi skal indbringe sagen for nævnet, koster det 312 kr. i gebyr til nævnet. Nævnet vil enten nedsætte lejen eller godkende det, du betaler nu, så din leje kan ikke stige ved at køre en sag. Men jeg afventer at høre fra dig, om du ønsker at gå videre med sagen.

 

Venlig hilsen

Katrine N. Sparrewath

Medlemsrådgiver, Cand.Jur

Om forfatteren

Se artikler af Katrine Sparrewath Nielsen

Medlemsrådgiver, Cand.Jur i LLO Hovedstaden

Back to top