Skip to main content

Betaler vi for meget?

HEJ LLO

På opfordring af et medlem i beboerrepræsentationen ved vores nye lejemål vil vi gerne have lavet et tjek af vores nuværende lejekontrakt, og om vi i så fald betaler for meget i husleje. Vi flyttede ind i d.1/4-2022. Jeg har også vedhæftet vores lejekontrakt i denne mail.

Vi håber, at I vil kigge på sagen for os - det ville vi sætte stor pris på. De bedste hilsener, Thomas


SVAR:

Hej Thomas,

Tak for det fremsendte.

Jeg har gennemgået lejekontrakten. I betaler kr. 1.650,- pr. m2 årligt, hvilket er i den høje ende af, hvad vi ser huslejenævnet træffer afgørelser om i lejemål som er tilsvarende jeres. De fleste afgørelser fra huslejenævnet ligger på mellem kr. 1.450,- til kr. 1.800,- pr. kvm pr. år, hvor udlejer har opfyldt betingelserne for at fastsætte lejen efter boligreguleringslovens §5, stk. 2 (på samme måde som jeres kontrakt er indgået).

Det fremgår af lejekontraktens § 11, at lejemålet fremstår vedligeholdt. Er det jeres vurdering, at det er moderniseret, eksempelvis med nyere køkken, bad, indfræset el eller lignende?

Da vi ikke ved, om udlejer har opfyldt betingelserne for at fastsætte lejen på denne måde sammenholdt med, at lejen er i den høje ende, synes jeg det er værd at prøve en sag herom i huslejenævnet.

Processen herfor er, at jeg først skal kontakte udlejer med information om, at vi vurderer lejen som for høj og bede dem om at nedsætte denne. Såfremt udlejer ikke er indstillet på en forligsløsning, skal sagen indbringes for nævnet til deres afgørelse. Det koster kr. 319 i nævnsgebyr, som I skal indbetale direkte til nævnet, når de igangsætter sagen. Betalingsoplysninger vil fremgå i første høringsbrev, som udsendes direkte til jer, cc. lejernes LO. Jeg vil repræsentere jer igennem høringsprocesserne.

Lad mig høre, om I er indstillet på at fortsætte sagen.

Hav en dejlig dag.

Venlig hilsen Eva S. Jensen

Om forfatteren

Eva S. Jensen

Medlemsrådgiver

Back to top