Skip to main content

Boligreguleringlovens § 5. stk.2 er overflødig

Under overskriften ”Stop så Blackstone” tog avisen Politiken på forsiden spørgsmålet om kapitalfondes fremmarch på det danske lejeboligmarked op i en ledende artikel. Og det er befriende, når der på lederplan så direkte skrives det, vi i LLO har sagt så længe, nemlig at vi ikke har brug for Boligreguleringloven § 5. stk.2.til at sikre en velvedligeholdt lejeboligmasse – hvadenten ejerne er udenlandske kapitalfonde eller f.eks. danske pensionskasser.

For virkeligheden er jo, at det eneste 5.2. for alvor sikrer, det er velvedligeholdte tegnebøger hos udlejerne. Om disse er danske eller udenlandske, det gør for lejerne ikke den helt store forskel, hvis man altså lige ser bort fra brutaliteten og ærligheden om, at det her det altså handler om at tjene penge og gerne flest muligt!

Og rigtigt er det også, som lederen videre påpeger: (at) ”Et flertal på Christiansborg har efter pres fra LLO nedsat en ekspertgruppe, der skal se på omfang og konsekvenser af den form for lukrativ boliginvestering og -modernisering, som Blacktone praktiserer.”

Efter i årevis at have inviteret politikere fra både Folketinget og kommuner ud på ”5.2. – studieture”, hvor ganske almindelige mennesker beredvilligt har åbnet deres hjem og fremvist, hvad 5.2. betyder for lejerne, er det en stor tilfredsstillelse, at der nu er åbnet op for at få gjort noget ved den situation, der ret effektivt gør storbyerne til lukket land for lejere med lave eller almindelige indkomster.

LLO vil, som den organisation der er udpeget til at varetage lejernes interesser i ekspertgruppen, gøre hvad vi kan for at sikre, at politikerne får en god og tilbundsgående undersøgelse af problemet. Herunder belysning af relevante fakta, f.eks. det, at loven har helt andre og meget mere alvorlige konsekvenser end dem, man havde regnet med i 1996 ved lovens vedtagelse.

Vi føler os godt rustede til at indgå i ekspertgruppen. Og med lejernes erfaringer bidrage til, at et kommende flertal i Folketinget gør op med et system, der betyder, at det er en langt bedre forretning at udskifte et 15 år gammelt køkken end f.eks. at lave energiforbedringer til gavn for klimaet og varmeregningen!

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top