Skip to main content

Boligspekulation: 11.000 kroner for et værelse

EN NY UDLEJNINGSFORM BREDER SIG I STORBYERNE. FAMILIELEJLIGHEDER DELES OP I ENKELTVÆRELSER. DET ER EN TRUSSEL PÅ BOLIGMARKEDET.

En ny og meget dyr form for udlejning breder sig nu mange steder i Danmark og aktuelt også på Frederiksberg. Virksomheden hedder LifeX. De lejer familielejligheder og deler dem op i enkeltværelser. I min ejendom, som er ejet af PFA, har man lejet en lejlighed på Vodroffsvej nr. 39 ud til LifeX, som nu udlejer den som enkeltværelser under navnet Gunnar.

Normal-pris: 4.000 kr.

På LifeX hjemmeside tilbydes et værelse i lejligheden på 17 m2 til 11.300 kr. pr. måned og et på 15 m2 til 11.150 kr., men der tilbydes så også møblering og lidt service. Den normale pris for enkeltværelser af den størrelse i Hovedstaden er ca. 4000 kr. pr. måned. Mens den normale husleje i moderniserede lejligheder på Frederiksberg højst er 150 kr. pr. m2 pr. måned, er den gennemsnitlige husleje ca. 700 kr. pr. m2 pr. måned for værelserne hos Gunnar. Når man medregner de fælles arealer, som beboerne altså skal dele med fremmede - dvs. bad, toilet, køkken og korridorer, som udgør ca. halvdelen af lejlighedens samlede areal - er huslejen for hele lejligheden på den måde mere end fordoblet.

Kommunen passiv

Lejernes Landsorganisation i Hovedstaden har på vegne af vores beboerrepræsentation klaget til Frederiksberg Kommune over udlejningen til LifeX. Ifølge Lov om boligforhold har kommunen tilsynet med, at lejligheder ikke opdeles og udlejes som enkeltværelser uden en forhåndsgodkendelse fra kommunen.

Frederiksberg Kommune har imidlertid ikke ment, at de kan gribe ind. Det gør man på baggrund af de misvisende oplysninger, som LifeX har oplyst til Frederiksberg Kommune. LifeX oplyser således, at det slet ikke er enkeltværelser, men at det er en familie, som man lejer ud til. Det er en pudsig familie i betragtning af, at ledige værelser tilbydes offentligt til udlejning. De nuværende lejere kan således næppe være i familie med de fremtidige lejere, som LifeX søger kontakt med via sin hjemmeside. Den kontrakt, som man har sendt til kommunen, er bl.a. speciel derved, at lejerne er anonyme og kaldes lejer 1, lejer 2. Det må undre, at Frederiksberg Kommune kan acceptere det som dokumentation. Ifølge naboerne har LifeX ombygget lejligheden til enkeltværelser, formentlig for at beboerne kan have privatliv. Det kunne Frederiksberg Kommune have erfaret, hvis den havde været ude og kontrollere på adressen, men det har kommunen oplyst mig, at den ikke har.

Lejernes Landsorganisation i Hovedstaden har nu klaget til Frederiksberg Kommune over afgørelsen og herunder påvist store uoverensstemmelser mellem de oplysninger, som LifeX har oplyst til kommunen og de oplysninger om ”Gunnar, som kommunen ellers med største lethed kan overbevise sig om på LifeX hjemmeside.

Opstramning nødvendig

Beboerne i vores ejendom håber, at Frederiksberg Kommune nu vil gribe ind over for LifeX aktiviteter og sætte en stopper for opdelingen og udlejningen af lejligheder som enkeltværelser. Som borgere og beboere kan vi ikke være tilfredse med, at familieboliger gøres til en slags hoteller med meget høje huslejer med de gener, som det også kan medføre for naboerne i form af mange ind- og udflytninger, støj og uro m.m. Man ser det samme mønster med LifeX-aktiviteter også i København og Aarhus. Det forøger i høj grad de i forvejen høje huslejer i Hovedstaden og i andre større byer i Danmark og gør det endnu sværere for familier at finde en bolig, som de har råd til. Der er brug for en bedre indsats i landets kommuner for at stoppe overtrædelser af Lov om boligforhold. Men i høj grad også for en opstramning af lovgivningen på området, så man ikke gennem smarte omskrivninger kan narre myndighederne og omgå lovgivningen.

 

Om forfatteren

Birger Thamsen

Medlem af LLO's forretningsudvalg

Back to top