Skip to main content

Boligudspil med socialt ansvar

Regeringens boligudspil ”Tættere på II – Byer med plads til alle” har det helt rigtige fokus på almene boliger, blandede byer, hvor folk rent faktisk har råd til at bo.

I LLO glæder vi os over udspillet, glæder os over en boligpolitik hvor boliger ikke blot anses som en handelsvare, men som noget, helt almindelige mennesker skal kunne leve og bo i.

Konkret foreslår regeringen at etablere en fond for blandede byer på 10 milliarder kroner, der frem til 2035 skal understøtte opførelsen af billige almene boliger, til tusindvis af familier i landets store byer. Forslaget vil føre til hele 22.000 nye almene boliger, foruden de allerede planlagte -typisk 80-90 kvadratmeter lejlighed til ca. 8.000 kroner om måneden.

Desuden vil regeringen:

  • Afsætte midler til både midlertidig og permanent huslejenedsættelser til boliger for socialt udsatte for at imødegå den stigende hjemløshed.
  • Undersøge en hurtigere etablering af 4.000 nye studieboliger, eksempelvis i Nordhavn i København.
  • Oprette en særlig ansøgningspulje på 1 milliard kroner, der skal gøre det muligt for almene boligorganisationer at købe private udlejningsboliger og omdanne dem til almene boliger.
  • Undersøge muligheden for at etablere en helt ny og mere solidarisk andelsboligform, og give et alternativ til valuarvurderingen, som gør andelsboligerne væsentligt dyrere.

I LLO deler vi visionen om, at alle skal kunne bo i byen, og vi deler grundpræmissen om, at almene boliger er en vigtig forudsætning for dette. Derfor glædes vi over, at regeringen vil give kommunerne bedre muligheder for både at projektere og rent faktisk at bygge almene boliger. Vi hilser derfor nedsættelsen af en taskforce, der skal sikre at allerede planlagte og besluttede almene boliger opføres.

For LLO er det afgørende at folk med helt almindelige jobs ikke skal slås om de ca. 20% almene boliger i de store byer. Vi hilser derfor en forhøjelse af andelen af almene boliger velkommen, ligesom vi imødeser arbejdet med en særlig og relativ billig andelsboligform – noget der potentielt kan få stor betydning i f.eks. København, hvor andelssektoren, der er den mest dominerende boligform i dag udgør 30% af boligmassen.

Landsformand for LLO, Helene Toxværd, udtaler:

”LLO hilser Regeringens boligudspil velkomment – det er både visionært og tiltrængt og et godt skridt på vejen til byer med plads til alle... Skal vi drysse lidt malurt i bægeret, så er det i forhold til den private udlejningssektor – hvor vi savner et tilsvarende visionært opgør med liberalisering af huslejen, både i forhold til den frie leje for ejendomme opført efter 1991 og en noget mere håndfast politik overfor huslejestigninger som følge af moderniseringer!”

 

Rød By Illustration med logo

Om forfatteren

Se artikler af LLO

Back to top