Skip to main content

Bor jeg til leje på en udløbet kontrakt?

Hej LLO,

Situationen er den, at jeg har underskrevet en lejekontrakt for en periode på 2 år. Dette ifølge §11 i vedsendte lejekontrakt. I lejeperioden snakkede vi om en forlængelse, men der er aldrig lavet eller underskrevet en ny kontrakt.

Hvad betyder dette for mig, i forhold til, at jeg ønsker at forlænge lejemålet?

Jeg har vedhæftet kontrakten og mailkorrespondancen mellem undertegnede og min udlejer.

Et enkelt lille punkt som undrer mig: I lejekontrakten § 2 står der, at lejemålet fortsætter til det opsiges.

Men sagen er kort og godt: hvordan er jeg stillet, og hvordan er udlejer stillet i denne situation?

Mvh. Jesper


Svar fra LLOH:

Kontrakten er forlænget

Kære Jesper Tak for din mail.

Når man flytter ind på en tidsbegrænset kontrakt, skal man i henhold til kontrakten fraflytte af sig selv, når tidsbegrænsningen udløber. Gør man ikke det, har udlejer en måned efter tidsbegrænsningens udløb til at opfordre dig til at flytte.

Hvis du ikke har hørt noget fra udlejer i denne periode, fortsætter du bare på din gamle kontrakt, men uden tidsbegrænsning.

I løbet af lejeperioden kan parterne aftale en forlængelse af lejekontrakten. En sådan forlængelse behøver ikke at være indgået på en særlig lejeaftale, men kan sagtens ske pr. e-mail.

I dit tilfælde kan jeg se, at du har skrevet til udlejer og spurgt om en forlængelse på et år, og at udlejer har svaret bekræftende. Det er derfor min opfattelse, at kontrakten er forlænget, og at du skal fraflytte ved udgangen af din nye lejeperiode, medmindre du bor der mere end en måned efter den nye udløbsdato, eller at du indgår en ny aftale med din udlejer.

Det er korrekt, at der i standardlejekontraktens §2 står, at lejemålet løber til det opsiges. Men længere nede i §2 fremgår, at dette kun gælder, hvis der ikke er andet aftalt i §11. I §11 i netop din kontrakt fremgår det, at lejemålet er tidsbegrænset, og det har forrang for det almindelige princip i §2.

 

Med venlig hilsen,

Kirstine K. Knudsen, medlemsrådgiver, stud.jur.

 

Om forfatteren

Se artikler af Katrine K. Knudsen

Medlemsrådgiver, stud.jur.

Back to top