Skip to main content

Byggeskader: flere nye bygninger og især på facader

Byggeskadefondens årsberetning for 2019 viser svigt og byggeskader i nybyggede og renoverede almene boligbyggerier. Desuden sætter en række artikler fokus på materialevalg, risikovurdering og Byggeskadefondens to nye guider til kvalitet ved nyt og renoveret boligbyggeri.

Fonden konstaterer, at vi stadig ser en stigende tendens til, at de anmeldte skader vedrører bygninger, der endnu ikke er 10 år gamle. En anden tendens er, at der er færre, men dyrere skader. Halvdelen af skaderne i nye bygninger vedrører facader, mens resten fordeler sig på skader på altaner, tage og tekniske installationer. Blandt facadeskaderne er revner i puds på isolering stadig en hyppig skadetype. På tage ser vi eksempelvis dyre skader, hvor plader af zink og aluminium er brugt forkert.

En trykt udgave af årsberetningen kan bestilles på bsf@bsf.dk, men kan også downloades her

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top