Skip to main content

Chikane: Fogedretten holdt for nar – for tredie gang

Ekstrem udlejer: Og hans lejer i Grejs måtte holde jul for tredie år i træk uden varme

For tredie gang har fogedretten på en lejers foranledning behandlet et lejemål i Grejs, hvor varmen nu på tredie år har været afbrudt, og hvor der kun sporadisk er strøm. De to første gange har fogedretten af udlejeren, Claus Nørgaard Nielsen, fået at vide, at han bare ville lukke for strømmen igen, når fogedretten var kørt. Det skete også!

Lejeren, Leviana Saiya, henvendte sig derfor igen til fogedretten i Kolding og 15. december 2021 fastsatte retten så igen ....igen et møde om lejemålet, men dennegang inde i retten i Kolding. Udlejeren mødte ikke selv op, men var repræsenteret af en kvindelig bekendt med fuldmagt. Lejeren mødte op sammen med formanden for Lejernes LO i Horsens, James Arbøl, der har rådgivet hende i hele forløbet.

”Vil gerne åbne”, men...

I fogedrettens beslutning står der kortfattet, at (citat):

”.....(Navn på den kvindelige fuldmagtshaver) oplyste, at de gerne vil åbne for forsyningen, når fejlen er rettet. Relæet slår fra, når der åbnes for strømmen. Det blev aftalt, at Hedensted VVS får adgang til lejemålet mandag den 20. december 2021, kl. 14.00 med henblik på udbedring af el- og varme. Forsyningen bliver herefter åbnet. Aftalen blev oplæst for parterne, som vedstod sig den”. (Citat slut)

Ingen mødte

Den 20. december var indonesisk-fødte Leviana og James Arbøl så atter mødt til det fastsatte klokkeslet på gården i Grejs, hvor Leviana har kontrakt på et lejemål i en sidebygning, men er afskåret fra at bo. Fire dage før jul var der dog ingen julefred at spore i Grejs.

James Arbøl fortæller:

”Den påstående ”fejl” skulle ifølge udlejeren dreje sig om en rørskade, som lejeren vel at mærke ikke har opdaget. Vi kom en halv time før, og der var ikke mødt nogen håndværker. Leviana kontaktede derfor udlejerens repræsentant pr. sms for at vide, om der kom nogen. Hun fik oplyst, at der var én på vej. Vi gav besked på, at tidspuntet af fogedretten var fastsat til kl.14, men udlejerens repræsentant påstod mellem 14 og 16. Vi svarede, at hvis der ikke kom nogen inden kl. 14,30, så var vi kørt. Da der på dette tidspunkt ikke var kommet nogen håndværker, forlod vi stedet. Ren chikane – igen”.

Opsagt og opkrævet

Oveni sin tredie jul uden varme og strøm på lejemålet i Grejs, så har Leviana d. 30/11 2021 modtaget en ophævelse af sit lejemål (opsigelse. red.) med den begrundelse, at hun ikke har indbetalt den fulde husleje på 2.500 kr. pr. måned, men kun 500 kr. Den sidste del er korrekt og skyldes, at Huslejenævnet i Vejle Kommune d. 30/9-21 nedsatte huslejen til 500 kr., indtil forsyningen er blevet genoprettet. Det skete fordi lejemålet ”reelt set ...(er)...ubeboelig”. Denne afgørelse fra Huslejenævnet er ikke blevet anket til Boligretten af udlejeren.

For at føje spot til skade, så har udlejeren fremsendt et krav på 59.601,08 kr., som han mener, Leviana skylder ham i forbrug.

LLO har på hendes vegne sendt et modkrav på 27 måneders for meget betalt husleje + omkostninger og renter. Tilsammen ca. 60.000 kr.

Sagen nu hos GI

Derudover har LLO i sidste måned indsendt sagen til Grundejernes Investeringsfond, der også har fået fogedkendelsen og nu kan lade de nødvendige arbejder udføre på udlejers regning. Imens er lejeren fortsat tvunget til at bo hos en søster.

”Det er chikane uden lige”, siger James Arbøl. ”Så groft og i så lang tid, at jeg aldrig har oplevet noget lignende. Jovist kan hun bare flytte og opgive det hele. Men det er jo ikke det, sagen handler om. Den handler om, at hun har sine rettigheder, og det skal respekteres”.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top