Skip to main content

Det gode forlig

Ved et forlig har begge parter mulighed for få varetaget deres egne interesser. Alle sparer tid og penge samtidig med, at man fjerner usikkerheden ved en afgørelse eller en dom.

 

Mange lejeretlige tvister ender med en form for aftale mellem lejer og udlejer som alternativ til en sag i huslejenævnet eller retten. En aftale, også kaldet et forlig, kan være en rigtig god løsning for alle parter, men relativt ofte opstår der efterfølgende tvivl mellem parterne om, hvad der egentligt er aftalt.

Vid hvad du skriver under på

Et forlig kan være en god løsning i en lang række typer af sager, herunder fx omfanget af fraflytningskrav, lejens størrelse eller fraflytning mod betaling. Ved et forlig har begge parter mulighed for få varetaget deres egne interesser, og alle sparer tid og penge samtidig med, at man fjerner usikkerheden ved en afgørelse eller en dom. Til gengæld vil et forlig også indebære, at begge parter giver sig en smule for at kunne mødes om en fælles løsning. Det gode forlig afhænger derfor af, at begge parter går ind til forhandlingen indstillet på at finde en løsning, og at begge parter kan se sig selv i forliget og er tilfredse med aftalen. I dette tilfælde er der også langt større sandsynlighed for, at begge parter overholder deres del af aftalen uden større sværdslag.

”God stand” og ”snarest muligt”

Ofte kommer lejer og udlejer til en forligsforhandling med forskellige opfattelser af, hvad der er foregået i tiden op til forliget, så det er vigtigt at få detaljerne på plads inden forliget indgås. Det gælder f.eks. i hvilken stand lejemålet skal afleveres ved fraflytning, hvad udlejer betragter som misligholdelse, og om en lejenedsættelse skal have tilbagevirkende kraft og i så fald fra hvilken dato, og om der skal ske forrentning af kravet.

Jo mere parterne inddrages i forligsforhandlingerne, jo større er sandsynligheden for at indgå en samlet aftale, hvor mulige uenigheder er afklaret på forhånd. Husk på at to parter kan have forskellige opfattelser af hvad fx ”god stand” eller ”snarest muligt” betyder, så jo mere specifik en aftale er, jo bedre.

Hvad nu hvis forliget ikke overholdes?

Et forlig kan strikkes sammen på mange forskellige måder, herunder at det bortfalder, hvis det ikke opfyldes inden en bestemt dato. Ved betalingssager kan en løsning også være at beløbet, der skal betales enten af lejer eller udlejer, deponeres hos et advokatkontor eller lign. til sikkerhed for, at forliget opfyldes.

Typisk vil den ene part dog have en interesse i, at aftalen overholdes, fx at udlejer tilbagebetaler et depositum, og hvis forliget laves rigtigt, kan det anvendes på linje med en dom i fogedretten, hvor der typisk kan ske hurtigt sagsbehandling.

Det gode forlig kræver forberedelse

Inden man går ind i forligsforhandlinger, bør man nøje overveje, hvad man ønsker at få ud af forliget og hvordan det kan opnås. Samtidig bør man gøre sig nogle tanker om, hvad man er villig til at opgive mod ikke at føre sag. I Lejernes LO kan vi hjælpe dig med at afdække dine interesser og sørge for, at et eventuelt forlig er en løsning, der er god for dig, og om nødvendigt hjælpe med at sørge for, at det bliver overholdt.

 

Om forfatteren

Se artikler af Jakob Møldrup-Lakjer

Jakob Møldrup-Lakjer er juridisk chef I LLO Hovedstaden

Back to top