Skip to main content

Døren lukket for Danske Lejere

Gennem flere år har det private firma, Danske Lejere, der er stiftet af udbrydere fra LLO, forsøgt at blive medlem af den internationale lejerbevægelses verdensorganisation, IUT. Nu er døren imidlertid lukket i. Efter tre behandlinger i IUT’s internationalt sammensatte bestyrelse besluttede denne i maj, at Danske Lejere ikke kunne optages, fordi det simpelthen ikke opfylder betingelserne. Der henvises både til problemer med Danske Lejeres ”demokratiske struktur” og til Danske Lejeres verserende retssager med LLO.

Til gengæld er døren lukket op for en fransk organisation (CLCV), mens en catalansk lejerorganisation og en britisk er optaget som associerede medlemmer. Atter andre ansøgninger overvejes eller søgerne er blevet bedt om yderligere information. Det gælder bl.a. en ansøgning fra Nigeria. Der er samtidig løbende drøftelser med organisationer i Kenya og Nordmakedonien.

Mest interessant er måske, at der har været møder med et universitet i Kina og ét i Sydkorea. Begge universiteter er i princippet accepteret som medlemmer, men deres præcise status i IUT i forhold til vedtægterne og kontingent overvejes. Endelig har et Saudi Arabisk regeringsprogram vist interesse i en form for samarbejde. Intet er besluttet herom endnu.

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top