Skip to main content

Dorthe Larsen, Brøndby, er død

I Brøndby er Lejernes LO uløseligt forbundet med Dorthe Larsens navn.

Den 11. juni døde hun – efter længere tids sygdom, 74 år.

Til sin død var hun formand for LLO Brøndby, og gennem hele 42 år har hun været en kyndig og myndig formand for beboerne i Magelund og Tranemosegård i Brøndby Strand. LLO’s landsformand, Helene Toxværd, skriver disse mindeord:

”Det var med stor sorg, jeg erfarede, at Dorthe Larsen døde den anden søndag i juni. Dorthe var en ildsjæl af den gamle slags: altid klar til en rask diskussion og altid med de almene lejeres ve og vel på sinde.

Vi er mange, der har fulgt Dorthe i hendes årelange engagement i det boligpolitiske arbejde Brøndby, i afdelingsbestyrelser og i Landsbyggefonden. Og i LLO har vi i en menneskealder haft fornøjelsen af Dorthe som formand for LLO Brøndby, formand for Region Øst, og ikke mindst som mangeårigt medlem af hovedbestyrelsen.

Dorte var ikke en, der absolut skulle have ordet under alle punkter til vores møder, men så meget desto mere blev der lyttet, når hun tog ordet og fortalte, hvordan hun så på en problemstilling.

Hun var vedholdende i sin kamp for lejerne og ikke mindst i sin kamp for de almene lejere!

Vi vil savne Dorthe Larsens klare stemme i årene der kommer.

Vores tanker går til Dorthes familie.

Æret være Dorthe Larsens minde.

Helene Toxværd, Landsformand.

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top