Skip to main content

Du kan søge om fritagelse for kontingent i LLO

LLO`s hovedbestyrelsen har besluttet, at det skal være muligt at yde støtte til LLO-medlemsskab for lejere med dårlig økonomi.

Tre betingelser skal være opfyldt for at få støtte:

1) En dokumenteret årlig indkomst på under 200.000 kr, og en opstået boligkrise, der kan begrunde et medlemsskab af LLO.

2) Der skal være et formål med medlemskabet, og det skal konkret vurderes, at LLO kan gøre en ikke uvæsentlig forskel via sagsbistand.

3) Lejeren eller hendes lokale afdeling skal udfylde et skema og vedlægge dokumentation.

Herefter vurderes ansøgningen af et udvalg, som hovedbestyrelsen har nedsat.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top