Skip to main content

Efter valget: Loft over huslejen er nødvendig - også i nybyggede boliger

Det VAR et af krise-valgets mange temaer, hvordan man skal få en bolig, der er til at betale.

Leder // af Helene Toxværd

I årevis er udviklingen gået den forkerte vej. Mennesker med almindelige indkomster må i dag fravælge landets to største byer, når de søger en lejlighed. Det er simpelthen blevet for dyrt. Derfor bliver et af den nye regerings kommende opgaver at skaffe Danmarks lejere over en bred kam nye vilkår.

Hvadenten vi ender med en ren rød regering eller en flerfarvet hen over midten, så er et loft over huslejen - også i nybyggede boliger - simpelthen nødvendigt.

Men først og fremmest skal det midlertidige huslejeloft - vedtaget i september på max. 4 pct. pr. år - fortsætte. Samtidig - og det haster - venter den enorme udfordring, der handler om at løfte trængte lejere ud af dilemmaet med overhovedet at få råd til huslejen og holde dagligdagen kørende. Senere - med også hurtigt - kommer det mere langsigtede: at sikre en regulering af huslejen - også i nybyggede boliger - og mange flere almene boliger.

Til det første hører vi allerede indvendingerne: ”Al nybyggeri vil gå i stå”, og ”investorerne bliver skræmt væk”. Kritikerne henviser til de udeblevne investeringer i København i 1980’erne. Men som en professor og boligekspert også har påpeget, så var situationen i Hovedstaden dengang en ganske anden. Byen var nedslidt – ja, visse kvarterer på grænsen til at være forslumret. Det ændrede sig, da politikerne skød milliarder i byfornyelsen. I dag er København en af verdens mest attraktive storbyer at bo og leve i. Og det tiltrækker investorer. Rygtet er nået helt til New York, som vi plejer at sige i LLO! Vilkårene for loft over huslejen i nybyggeri er altså helt, helt anderledes nu.

Valgresultatet og det røde flertal må ende med en fortsættelse af en regering ledet af Mette Frederiksen. Hendes parti, Socialdemokratiet, blev suverænt landets største, og står med sit stemmetal tilbage som landets eneste, egentlige folkeparti. Det valgresultatet forpligter. Det må og skal kunne omsættes til en boligpolitik til fordel for lejerne i Danmark. Det er bydende nødvendigt og dagsordnen ligger klar.

 

Om forfatteren

Se artikler af Helene Toxværd

Landsformand for Lejernes Landsorganisation Danmark og formand i LLO Hovedstaden.

Back to top