Skip to main content

Ekspertudvalg skal se på huslejen

Skal det stadigvæk være muligt for folk med almindelige indkomster at bo i København og Aarhus?

Regeringen (V, LA og K) og S, DF, EL, RV og SF indgik den 27. februar 2019 en aftale om, at en ekspertgruppe skal undersøge boligreguleringslovens § 5, stk. 2 (til daglig kaldt 5,2).

S: Loft over

Ekspertudvalget blev nedsat efter S og DF’s fælles beslutningsforslag om at indføre et såkaldt straksindgreb imod 5.2. samtidig med, at man igangsatte en undersøgelse af udbredelsen af 5.2 - ordningen.

Socialdemokratiet foreslog i den forbindelse sin egen 4-punkts plan. Ud over at fordoble moderniseringsgrænsen foreslog Socialdemokratiet en 4-punkts plan, der skal sætte en stopper for udenlandske bolighajers investeringer i danske udlejningsejendomme:

1. Huslejen må maksimalt være 10 pct. over den gennemsnitlige husleje for almene boliger i kommunen efter en § 5 stk. 2-renovering.

2. Der indføres en ny afgift på fortjenesten på udlejningsejendomme med boliger, som købes og sælges igen inden for en kort periode.

3. Huslejestigningen som følge af § 5 stk. 2-renoveringer skal være midlertidig, så huslejestigningen bortfalder efter en periode.

4. At § 5 stk. 2-renoveringer kun kan anvendes, hvis det forbedrer ejendommens energiklasse, så omfanget af ordningen begrænses.

Ministeren: ”Forligsbrud”

Straksindgrebet i form af en fordobling af beløbsgrænserne for 5,2 blev dog ikke til noget, idet transport-, bygnings- og boligminister, Ole Birk Olesen, kaldte dette forligsbrud. Herefter satte forligspartierne (alle partier bortset fra Alternativet) sig sammen og blev enige om at nedsætte en ekspertgruppe, som skal undersøge omfanget og virkningerne af § 5 stk. 2 og komme med anbefalinger til eventuelle ændringer af loven. Når rapporten foreligger, vil transport-, bygnings- og boligministeren indkalde partierne til politiske drøftelser.

”Ikke bundet”...

Parterne er enige om, at ”forligsparterne stilles frit i forhold til § 5 stk. 2-problemstillingen efter arbejdsgruppens afrapportering og således ikke er bundet af forliget på dette punkt, når der skal tages stilling til ekspertgruppens anbefalinger.” Gruppen skal efter planen aflægge rapport i oktober.

”LLO har længe været kritiske overfor 5,2 paragraffen, da den medfører huslejestigninger, der betyder, at boligerne efter renoveringerne bliver så dyre, at almindelige mennesker efterhånden ikke har råd til at bo i de store byer”, siger landsformand Helene Toxværd.

”Fantastisk god forretning”

”Det er positivt, at der kommer opdaterede fakta på bordet, da den tidligere undersøgelse af 5,2 er ti år gammel og baseret på tal fra 2006. Dengang regnede man med, at kun ca. 2.000 boliger om året ville blive omdannet til 5,2-lejemål, men disse tal holder ingen steder… 5,2 moderniseringer er en fantastisk god forretning for udlejerne, og derfor bruges ordningen langt mere end forudsat, og konsekvenserne for huslejeudviklingen er dermed meget mere alvorlig! Vi er derfor glade for, at der nu er politisk vilje til at undersøge problematikken nærmere, så vi kan få de rigtige tal på bordet, og vi er glade for de tilkendegivelser , som et bredt udsnit af de politiske partier er kommet med om, at det også i fremtiden skal være muligt for ganske almindelige mennesker at kunne bo i de store byer”.

 

Hvad betyder 5,2?

5,2- reglen medfører, at starthuslejen ikke skal fastsættes efter udlejers omkostninger, men efter ”det lejedes værdi”, hvis udlejer forbedrer lejemålet for et bestemt beløb.

Dette betyder iflg. udlejernes organisation (Huset nr. 2, 2019), at huslejen i gennemsnit er på 1.390 kr./m2 for 5,2-moderniserede lejemål i København - et beløb der skal sammenholdes med, at den gennemsnitlige leje i udlejningsboliger i Kbh. er 817 kr./m2. (Ejerlejlighedsudvalgets rapport (2018), der dog vedrører tal fra 2016).

 

Udvalgets medlemmer

Ekspertgruppen består af følgende medlemmer:

• universitetsprofessor Hans Henrik Edlund,

• dommer, Jens Stausbøll

• boligøkonom og professor, Michael Møller.

• repræsentant for udlejere, Morten Ørstrup Møller, juridisk direktør EjendomDanmark

• repræsentant for lejere, Anders Serup Svendsen, chefjurist i LLO.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top