Skip to main content

En enkelt misser er nok

Betalingsservice er nemt og praktisk, men du har selv et ansvar.

Som lejer har du måske valgt, at din husleje (og andre faste udgifter) skal betales via Betalingsservice. Dels fordi det er praktisk og nemt, og dels for at spare de såkaldte administrationsgebyrer, som mange virksomheder og udlejere efterhånden kan finde på at lægge på de regninger, der ikke er tilmeldt betaling via Betalingsservice.

En enkelt misser...

Men hvad skal du som lejer være særligt opmærksom på, hvis du netop er en af de mange danskere, der har valgt at lægge betalingen af én af dine vigtigste faste udgifter i hænderne på andre?

For det første er det vigtigt at holde sig for øje, at blot fordi du vælger at lade Betalingsservice stå for betalingen af din husleje, er det i sidste ende stadig dig selv, der har ansvaret for, at huslejen bliver betalt. Gennem tiden er der set flere eksempler på lejere, som bliver ophævet fra deres lejemål af regelrette, ufleksible udlejere blot på grund af en enkelt misset huslejebetaling, så det er umagen værd lige at ofre lidt tid på at sikre sig, at det kører.

Betal manuelt indtil...

Når du første gang tilmelder din husleje til Betalingsservice, er det vigtigt, at du selv kontrollerer den månedlige betalingsoversigt, du får tilsendt derfra, OG at du sørger for at betale huslejen manuelt, indtil den fremgår af betalingsoversigten. Betalingsoversigten giver et klart og detaljeret overblik over, hvilke betalinger der trækkes den pågældende måned, og så længe huslejebetalingen ikke figurerer på betalingsoversigten, bliver den ikke trukket.

Dit ansvar at der er dækning

En anden, yderst vigtig detalje omkring betaling af husleje via Betalingsservice er, at det også er dit eget (og hverken din bankrådgivers eller de søde mennesker hos Betalingsservice) ansvar at sikre, at der hver måned er dækning på den konto, hvorfra betalingsaftalen vedr. huslejen er tilmeldt på dét tidspunkt, hvor huslejen bliver trukket. Her er føromtalte betalingsoversigt et godt redskab. Hvis der ikke er dækning på kontoen, er det op til dit pengeinstitut at afgøre, om betalinger på over 1.000 kr. (som husleje jo typisk vil være) skal gennemføres eller ej.

Hvis dit pengeinstitut vælger at afvise betaling af huslejen på grund af manglende dækning, vil de typisk kontakte dig herom, og så er det altså op til dig selv at sørge for at få huslejen betalt manuelt, f.eks. ved at kontakte udlejer hurtigst muligt og overføre pengene som en almindelig kontooverførsel. Du skal være opmærksom på, at det er ikke nok, at du skynder dig at sørge for, at der igen er dækning på betalingskontoen, da løbet er kørt med hensyn til automatisk betaling via Betalingsservice i indeværende måned, når betalingen først er afvist.

Er der dækning for betaling af huslejen på en eller flere af dine andre konti, vil dit pengeinstitut typisk ikke afvise betalingen uden først at kontakte dig – men selvfølgelig er risikoen til stede. ”Jamen, dem i banken kan da se, at jeg har penge på andre konti, så hvorfor betaler de ikke bare huslejen alligevel?”, tænker du måske – og jo, det kan dem i banken godt, men ansvaret for betaling af din husleje er i sidste ende dit eget, og i en travl hverdag kan der ske fejl, og der skal ikke mange klik til, før din husleje alligevel bliver afvist.

To gode råd

Så for at opsummere: Hvis du selv som lejer vil sikre dig, at din husleje bliver betalt rettidigt via Betalingsservice, så

1) tjek altid den månedlige betalingsoversigt - uanset at ”betalingen jo plejer at køre, og jeg har ikke ændret på noget”, og

2) sørg for, at der er penge på din konto, når huslejen bliver trukket.

Om forfatteren

Se artikler af Henriette Grage

Henriette Grage er medlemsrådgiver i LLO Hovedstaden og akademiuddannet i finansiel rådgivning.

Back to top