Skip to main content

En god dag for lejerne – stor glæde i LLO!

Under overskriften ”Ny minister vil stoppe huslejespekulation” havde Vi Lejere i september 2019 et billede af boligminister Kaare Dybvad på forsiden. For begejstringen var stor, efter at ministeren havde annonceret et opgør med Blackstone og de metoder, de og andre udlejere anvender for at få så meget som overhovedet muligt ud af deres ejendomsinvesteringer. Det, at den nyudnævnte minister på denne måde annoncerede et opgør med disse metoder, varslede en helt anderledes og ny tilgang til vores medlemmers hjem.

Da Folketinget tilbage i 1996 vedtog indførelsen af § 5, stk. 2 i boligreguleringsloven, troede lovgiverne, at 5.2 ville være undtagelsen og derfor kun ville blive brugt i ganske få tilfælde. Men deri tog de - som bekendt - fejl, og vi sad derfor med en lov, der både virker imod den oprindelige hensigt og som hurtigt og sikkert er ved at tømme vores byer for borgere i lavindkomst- og middelindkomstgrupperne. Skulle man være i tvivl om dette, så kan man jo passende se eller gense DR’s dokumentarprogram ”De riges by”…

Som organisation har LLO igennem mere end 20 år advaret og arbejdet imod 5.2-lejefastsættelsen. Det er ingen hemmelighed, at vi har været meget aktive under det, der endte med at blive et yderst nervepirrende forhandlingsforløb inden boligminister Kaare Dybvad sent torsdag aften den 30. januar kunne præsentere et forlig om boligreguleringslovens § 5. stk. 2. - Blackstone - eller “indgrebet mod kortsigtede investeringer i udlejningsboliger” som forliget er blevet kendt som.

Selv om vi ikke har fået en afskaffelse af § 5, stk.2., så har regeringen (Socialdemokratiet), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet præsteret at lave en aftale, der betyder, at det i fremtiden bliver langt lettere at være lejer og tilsvarende sværere at lave kortsigtede investeringer i private udlejningsejendomme.

Boligminister Kaare Dybvads politiske svendestykke er i hus. Resultatet er flot og med rigtigt mange og vigtige forbedringer for lejerne. Det gælder i forhold til tryghed, i forhold til huslejernes udvikling og i forhold til at styrke lejerne overfor udlejer.

For LLO har forløbet været intenst. Det er også derfor en stor sejr, at alle forslagene (bortset fra karensperioden) er forslag, som vi som organisation har båret frem. Det har været positivt at opleve, hvordan medarbejdere, medlemmer og aktive tillidsfolk – selv da det så allersortest ud - arbejdede videre med kontakter til både politikere og medier med mails, foretræde og personlige kontakter. Det er - trods vores beskedne ressourcer - flot arbejde, og jeg ved, at det har haft en betydning for udfaldet.

Så selv om vi ikke slap af med 5.2. i denne omgang, så vil 5.2. som værktøj for udlejerne – danske som udenlandske – for fremtiden være under andre rammer. Vel at mærke langt bedre rammer for lejerne. Derfor er der grund til at sige tak til politikerne og glæde sig over forliget – for lejerne, for byernes sammenhængskraft og de mange ganske almindelige mennesker, der gerne skulle være plads til i byerne – også i fremtiden.

Læs mere om aftales enkelte punkter her.

Og læs selve aftaleteksten på LLO´s hjemmeside www.LLO.dk eller på boligministeriets hjemmeside. Aftalen hedder ”Initiativer mod kortsigtede investeringer i private udlejningsboliger” og kan læses her.

 

Om forfatteren

Se artikler af Helene Toxværd

Landsformand for Lejernes Landsorganisation Danmark og formand i LLO Hovedstaden.

Back to top