Skip to main content

En god nyhed

Sommeren har budt på historier om både enorme huslejestigninger – stigninger der langt overstiger de almindelige stigninger i pris- og forbrugerindekset og nye tal fra Domstolsstyrelsen der viser, at den frygtede stigning i udsættelser på grund af kontanthjælpsloftet heldigvis ikke er slået igennem - endnu!

Huslejestigninger og kontanthjælpsloft er ellers en giftig cocktail, da begge dele gør det sværere at bo og leve for helt almindelige mennesker i dagens Danmark. Det er derfor positivt, når der fra tid til anden lander en nyhed, der måske kan vise sig at bidrage i den anden retning.

En sådan nyhed var nyheden om, at regeringen ved en kommende lovændring vil gøre det muligt at anvende statslån i forbindelse med nybyggeri med statsstøtte og renoveringer med støtte fra Landsbyggefonden. Disse byggerier finansieres i dag med støttede realkreditlån og lån fra Kommunekredit. Hvis forslaget om statslån vedtages, vil der - på grund af den lavere rente - kunne opnås betydelige besparelser. Vel at mærke besparelser, som vi i LLO mener bør komme lejernes tilgode gennem billigere lejeboliger.

 

Om forfatteren

Se artikler af Helene Toxværd

Landsformand for Lejernes Landsorganisation Danmark og formand i LLO Hovedstaden.

Back to top