Skip to main content

En julegave på 196.000 kr.

Ungt par fik huslejen nedsat med 28 pct. Derudover blev tre års for meget betalt husleje betalt tilbage.

Det var noget af en julegave, Alexander Ilievski og hans kæreste, Hannah Dahl Jensen, modtog lillejuleaften 2019 i stuelejligheden på Nørrebro i København. Den dag fik de på skrift Huslejenævnets afgørelse om, at de skulle have 170.000 kr. + renter tilbage fra deres udlejer i for meget betalt leje, depositum og forudbetalt leje samt renter – ialt 196.500 kr. Huslejenævnet nedsatte den leje, som parret løbende havde betalt i tre år fra en månedlig leje på 8.600 kr. til 6.160 kr. (plus varme), for de 70 kvm. Med andre ord en nedsættelse på 28 pct. Det hele hjulpet på vej af LLO i Hovedstaden, hvor Alexander og Hannah havde søgt hjælp.

Ankenævnet tilbageviste

Udlejeren kunne have anket afgørelsen til Ankenævnet i København, men kom for sent med sin anke i forhold til fristen. Han undskyldte sig med, at han ikke havde modtaget Huslejenævnets afgørelse den pågældende dag, hvilket Ankenævnet uden forbehold tilbageviste og ganske enkelt dokumenterede ikke kunne være rigtigt. Efter 9 måneder gik pengene – eller rettere de fleste af dem – omsider ind på Alexanders konto.

Dokumentation manglede

Huslejen var oprindeligt blevet fastsat efter boligreguleringslovens paragraf 5, stk.2 om gennemgribende moderniserede lejligheder, men udlejeren kunne ikke dokumentere de lovfastsatte krav til håndværkerudgifterne. I stedet traf Huslejenævnet sin afgørelse i henhold til lovens paragraf 5, stk.1. Det skete efter at nævnet havde besigtiget stuelejligheden i Baldersgade 48.

Mangler 30.000 kr.

Men i dag mangler Alexander og Hannah stadig at modtage knap 30.000 kr. af de 196.500 kr. Udlejeren og ejeren af ejendommen, Erik Fisker, skrev d. 7. december 2021 til sine beboere, at han havde solgt ejendommen efter 18 år. LLOH sendte derfor Erik Fisker en betalingspåmindelse om det manglende beløb og gjorde ham opmærksom på, at man ikke var enig i hans beregning - bl.a. med en forkert rentesats. Han fik 10 dage jvf. inkassoloven til at betale differencen. Samtidig gjorde LLO’s sagsbehandler, Eva S. Jensen, ham opmærksom på, at han fortsat var registreret som ejendommens ejer på henholdsvis OIS og tinglysning. Hun gjorde ham også opmærksom på, at hvis der skete ejerskifte inden tilbagebetaling, ville LLO gøre de nye ejere opmærksomme på, at de kan rette et økonomisk krav mod ham for denne manglende betaling.

Pengene blev ikke betalt. Derimod accepterede den nye ejer, Ejendomsvisioner, straks kravet, men ville først have pengene af den tidligere ejer! Derfor afventer Hannah og Alexander stadig deres sidste 30.000 kr. De er ikke rigtig bekymrede, men usikkerheden nager Alexander. På den anden side har de juraen på deres side og løftet på skrift. De har i det hele taget kun lovord tilovers for deres nye udlejer, Ejendomsvisioner, som agerer både professionelt og hurtigt, siger de.

LLO holdt fast

For parret startede det hele med vedligeholdelsesmangler, der aldrig blev udbedret. (hul i gulvet og defekte vinduer). De gik til LLO i Hovedstaden, der hjalp på mere end én måde. LLO bad dem indsende lejekontrakten. Den viste, at de ulovligt betalte såkaldt trappeleje. Så kørte sagen med helt andre tal og krav om tilbagebetaling tre år tilbage.Udlejeren forsøgte både at slå en dårlig handel af og at forlænge fristerne i papirgangen samtidig med, at han skiftede advokat 2-3 gange, siger lejerne. I den anden ende sad LLO’s sagsbehandler Eva S. Jensen og holdt fast.

”Psykisk terror”

”Udlejeren påstod, at jeg løj, selvom vi kunne modbevise det”, fortæller Hannah. ”Det var ydmygende for mig som ung kvinde at stå i den situation overfor en ældre, erfaren udlejer, og jeg oplevede det som psykisk terror. Men Eva i LLO tog over med god rådgivning og var god til at forklare processen og gøre den gennemskuelig. Alexander lagde også selv meget arbejde i det. Selv havde jeg givet op. Jeg havde simpelthen ikke lyst til, at det skulle fylde så meget i min hverdag. Nu har jeg lagt det hele bag mig, og denne sommer starter et nyt kapitel i vores liv”.

Har købt hus

Med det sidste hentyder Hannah til, at de lige før påske fik accept på køb af et hus vest for København. Og udbetalingen? Den stod trygt og godt på bankkontoen fra tilbagebetalingen – eller i hvert fald det meste af den – sammen med parrets opsparing. Og de sidste 30.000 skal der nok blive brug for. I juli venter de nemlig deres første barn.

Et godt råd

Alexander lægger ikke skjul på, at han er frustreret over, hvor lang tid sagen har varet, og parret råder andre i samme situation til at være tålmodige. ”Giv slip på kontrollen og lad LLO klare det. De har styr på det og skal nok håndtere det. Og husk: Man er i sin gode ret til at søge råd i LLO, når man har en ubehagelig udlejer”.

Hannah føjer til: ”Det er trods alt godt at vide, at der findes en hverdagsretfærdighed”.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top