Skip to main content

Én million kr. til lejerne i én ejendom

Så langt kan man nå, når en aktiv beboerrepræsentations arbejde går op i en højere enhed med god og proaktiv rådgivning og sagsbehandling fra LLO.

En dag i foråret 2019 ringede en lejer til LLO Hovedstaden for at spørge, om vedkommendes husleje mon ikke var for høj? - Selv om lejeren boede i en attraktiv ejendom i det centrale København.

Lejeren betalte 1.668 kr. pr. kvadratmeter pr. år for en moderniseret lejlighed, en såkaldt 5.2-lejlighed. (Det svarede til en månedlig husleje på 9.000 kr. + forbrugsafgifter for lejligheden, som var på 65 kvadratmeter) Lejligheden var pæn, men ikke noget særligt.

30 lejere betalte for meget

Rådgiveren i LLOH vurderede, at lejen var for høj og indbragte sagen for huslejenævnet. Efter en rum tids sagsbehandling nåede først huslejenævnet og siden Ankenævnet frem til, at lejen var for høj – og satte den ned til 1.350 kr. pr. kvadratmeter pr. år. Det viste sig nemlig, at en lejer i 2012 i boligretten havde fået sat lejen ned til 1.200 kr. pr. kvadratmeter, en afgørelse Ankenævnet kunne læne sig op ad. I mellemtiden havde ejeren af ejendommen, pensionskassen PKA, repræsenteret af det store administrationsfirma DEAS, varslet en omkostningsbestemt lejestigning. Stigningen var ikke stor, men rådgiveren i LLOH kunne af sagens dokumenter se, at mere end 30 lejere i ejendommen betalte den samme – og nu ulovligt høje – leje på over 1.600 kr. pr. kvadratmeter.

DEAS havde nemlig - på trods af boligretsdommen fra 2012 - valgt at leje alle moderniserede lejligheder ud til en meget højere leje, end boligretten tillod.

Samlet nedsættelse: 1 mio. kr.

Rådgiveren i LLOH skrev nu et brev til de 30 lejere, som boede i tilsvarende såkaldt 5.2-dyre lejligheder. (Boligreguleringslovens paragraf 5., stk. 2). LLO blev bakket op af ejendommens beboerrepræsentation, som gjorde en stor indsats for at finde lejerne med den høje leje for dernæst at opfordre de pågældende lejere til at tage mod tilbuddet fra LLOH om – ganske gratis – at få vurderet deres leje i huslejenævnet. Hele ejendommen var nemlig tilknyttet LLOH.

25 af lejerne sagde ja og LLOH indbragte 25 sager for huslejenævnet. Alle lejerne fik - indtil videre - sat lejen ned. Lejerne har dermed fået en samlet lejenedsættelse, inkl. tilbagebetaling af for meget betalt leje, på én million kr. Alle sager er dog ikke endeligt afsluttet.

Tjek din husleje

Udlejer, repræsenteret af DEAS, valgte at indbringe nogle af sagerne for boligretten – men altså vel vidende, at firmaet i 2012 fik at vide, at de kun måtte tage 1.200 kr. pr. kvadratmeter pr. år. For andre lejere valgte DEAS at indgå forlig.

Sagen viser to ting. For det første, at det ikke kun er store amerikanske kapitalfonde, der bøjer reglerne og bevidst lejer ud for dyrt. Det kan også danske udlejere finde ud af. Så selv om du lejer en bolig af en såkaldt seriøs udlejer, så skal du være om dig og få tjekket huslejen.

For det andet viser sagen, at det helt kontant betaler sig at have en aktiv beboerrepræsentation, der sammen med et proaktivt LLO banker på og fortæller om lejernes rettigheder.

Tal med LLO

Med Blackstone-loven, der trådte i kraft i 2020, er det blevet endnu nemmere at få sat lejen ned, hvis du bor i en moderniseret 5.2-lejlighed og det generelle niveau for lejen i moderniserede boliger har fået et tryk nedad. Tjek din lejekontrakt, her står det som oftest. Tal med LLO!

Om forfatteren

Se artikler af Claus Højte

Direktør i LLO Hovedstaden

Back to top