Skip to main content

En solstrålehistorie om såkaldte ghettobørn

Greve Nords unge er blandt danmarks bedste til at komme i uddannelse.

Til trods for, at nogle af de almene boligområder i Greve Nord står på forebyggelseslisten og Askerøds seneste nye prædikat er ”parallelsamfund”, så er området også at finde på en mere positiv liste. Og her klarer Greve Nord sig bedre end landsgennemsnittet. Områdets unge er nemlig blandt Danmarks bedste til at sikre sig en uddannelse.

Fremgang siden 2012

Helt konkret kan boligområdet bryste sig af, at antallet af unge mellem 15 og 17 år, som har grundskolen som højeste uddannelse og som ikke er i gang med uddannelse, i perioden 2012-2020 er faldet fra 11,71 % til 3,85 %. Dermed ligger Greve Nord under landsgennemsnittet, der var på 4,74 % og næsten på niveau med Greve Kommune, der var på 3,78 % i 2020. Det er en historie, der fortjener at blive fortalt om de såkaldte ”ghetteområder”, fordi det generelle fokus ofte lander på de smalle kriterier, hvor det går mindre godt. Og måske kan lige netop denne positive udvikling være med til at vende den generelle udvikling for området og på sigt igen fjerne fx. Askerød fra den omdiskuterede ”ghettoliste”. Holder tendensen for de seneste årgange, som har præget udviklingen positivt, så vil disse også på sigt komme i arbejde - bl.a. som faglærte - og dermed præge statistikken positivt, da de ufaglærte beboere i området er med til at holde området på de triste lister.

Arbejdsdisciplin, selvværd og lyst

En af årsagerne til den opløftende udvikling blandt områdets unge skal blandt andet findes i det lokale projekt, Jobplaneten. Siden 2019 har man fra boligsocial side og i samarbejde med Greve Kommune med støtte fra A.P. Møller Fonden arbejdet med en række indsatser for unge, der skal hjælpe til et bedre ungeliv og flere fremtidsmuligheder inden for de faglige erhverv. Jobplaneten hjælper unge mellem 13-18 år med at finde deres første lommepenge- eller fritidsjob og samtidig bygges der bro til de faglige erhverv for at imødegå den fremtidige mangel på faglært arbejdskraft. Man arbejder helt konkret med at give den unge arbejdsdisciplin, større selvværd og øge lysten til at tjene egne penge. Hos Jobplaneten har man ligeledes indirekte arbejdet med at forebygge uhensigtsmæssig adfærd i fritiden og ungdomskriminalitet. Siden 2019 har der samlet set været mere end 1.000 unge igennem Jobplanetens forløb.

”Uddannelse er gardering”

Som boligsocial leder for Greve Nord Projektet har Bo Mouritzen en daglig indsigt i, hvad der sker i området, og han glæder sig over de gode nyheder om områdets unge. ” Vi er meget tilfredse med de tal, vi kigger på her. Det viser, at vi har fat i noget af det rigtige for vores unge i området. Vi ser Jobplanetens indsats som en fremtidssikring af området. Ved at sørge for, at flest mulige børn og unge kommer i uddannelse, så er vi samtidig med til at gardere områderne mod at komme på de forskellige lister fremover.”

Greve Nord dækker over de almene boligområder: Gersagerparken, Askerød og Gudekvarteret, hvor der tilsammen bor ca. 4300 beboere.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top