Skip to main content

Endelig: boligministeriet tilbage med en dedikeret minister

Torsdag den 27. juni kunne statsminister Mette Frederiksen præsentere Danmarks nye regering og herunder også vores nye boligminister Kaare Dybvad. I LLO blev meddelelsen modtaget med begejstring, for endelig får Danmark igen et boligministerium og en dygtig og dedikeret boligminister.

Allerede få dage efter udnævnelsen fik vi lejlighed til at hilse på den nye minister og overbringe LLOs lykønskninger med udnævnelsen og også kort præsentere vores vurderinger af, hvad der trænger sig på på lejebolig-området. Vi og vores vurderinger blev godt modtaget. Det var ingen overraskelse, for fra Kåre Dybvads tid som boligordfører kender vi ham som en seriøst arbejdende politiker. Rolig, saglig, og dybt nede i substansen på sit fagområde. Og selvom vi ikke altid har været enige, så har der været et godt og tillidsfuldt samarbejde, et samarbejde som vi i LLO har sat stor pris på.

Der ligger mange og store og svære opgaver foran den nye minister, blandt andet punkterne fra den fælles erklæring, som S udformede sammen med sine støttepartier (det såkaldte forståelsespapir), men også de mange punkter fra Socialdemokratiets ambitiøse boligpolitisk plan, der kom under valgkampen. Alene i forståelsespapiret er opgaverne store – for eksempel at tage “et opgør med udenlandske kapitalfondes opkøb af billige lejeboliger”, lade kommunerne stille krav om op til 33% almene boliger ved byggetilladelser og vurdere, om “ghettoplanens” dispensationsadgang er tilstrækkelig.

I LLO har vi altid kunne mærke Kaare Dybvads engagement og fokus på et Danmark i balance. Og vi er ikke blevet skuffet, for hen over sommeren har Kaare Dybvad været i gang - i debatter og i indlæg i aviserne og på en måde, der giver grund til, at Danmarks lejere kan se frem til forbedringer på mange områder.

Vi i LLO ser frem til samarbejdet, og vi glæder os til at udveksle synspunkter med ministeren og hans embedsværk. Vi er slet ikke enige om alt, men det er min forventning, at vi bliver mødt af en minister, der er opsat på at forbedre vores medlemmer boligforhold.

Pæn tale men langt igen

Under overskriften ”Minister vil droppe ordet ”ghetto” annoncerede boligminister Kaare Dybvad i starten af juli, at han som minister vil stoppe med at bruge ordet ”ghetto” som begreb. Således sagde Kaare Dybvad til Politiken, at han som minister ikke vil stemple beboerne, for ”når man har været derude og set folk kæmpe for at få tingene til at hænge sammen, er det tydeligt, at det påvirker dem at bruge det negative udtryk”.

I LLO mener vi, at det er et godt og konstruktivt initiativ at holde op med at tale beboere og boligområder ned! Men vi noterer (ligesom ministeren gør det), at de bagvedliggende lovtekster ikke ændres. Der kommer derfor stadig til at optræde juridiske kategorier som ”ghetto” og ”hård ghetto” i lovgivningen, ligesom lovens øvrige indhold fastholdes, bl.a. med mulighed for nedrivning af gode og funktionelle almene boliger.

Så vi hilser ministerens udmelding velkommen, for det er godt, at de almene beboere nu har en minister, der tale pænt til dem og pænt om deres hjem – det er et vigtigt symbolsk skridt i den rigtige retning. Men der er stadigvæk langt igen, hvis man politisk ønsker at genoprette beboernes indflydelse på eget hjem og forhindre nedrivning af boliger, der ikke fejler noget.

Om forfatteren

Se artikler af Helene Toxværd

Landsformand for Lejernes Landsorganisation Danmark og formand i LLO Hovedstaden.

Back to top