Skip to main content

EP-valget: LLO har stillet de opstillede partier 5 spørgsmål om boligpolitik

Valg til EU-parlamentet søndag den 9. juni.
LLO har stillet de opstillede partier 5 spørgsmål om boligpolitik.

Til alle spørgsmål beder vi om enten ja eller nej, eller hverken ja/nej og så er der mulighed for en uddybende kommentar. 

Vi bringer svarene efterhånden som de modtages.

Sp 1:

Mener I at retten til en bolig er en grundlæggende menneskerettighed, som beskrevet i artikel 25 i FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder?

SF, Kira Marie Peter-Hansen: JA

Enhedslisten: JA

Alternativet, Mikael Hertig: JA

Sp 2:

Er I for at regulere adgangen til virksomheders finansiering på udlejningsmarkedet for at modvirke finansialisering (overgangen fra at boligen anses som et hjem til at den bliver et investeringsobjekt, fx ved kapitalfondes opkøb af udlejningsejendomme), forhindre monopoler og stoppe salget af offentlige og betalelige boliger?

SF, Kira Marie Peter-Hansen: JA

Enhedslisten: JA

Evt. Uddybning: Det er et kardinalpunkt for Enhedslisten, at folk skal have ret til en god og billig bolig. En af måderne at sikre det på, er ved at begrænse boligspekulanter såsom Blackstone.

Mikael Hertig, Alternativet: JA

Evt. Uddybning: Dansk lovgivning er blevet alt for slap.

Sp 3:

Skal korttidsudlejning af boliger reguleres for at forhindre fjernelse af boliger fra det almindelige boligmarked, beskytte lejernes rettigheder og afbøde problemer som flytning af eksisterende beboere, turistificering og gentrificering?

SF, Kira Marie Peter-Hansen: JA

Enhedslisten: JA

Alternativet, Mikael Hertig: JA

Evt. Uddybning: Barcelona, Mallorca etc viser, at turisme kan presse almindelige priser op

Sp 4:

EU har tidligere indikeret, at almene boliger (primært i Holland og Sverige) kan risikere at overtræde EU’s regler om statsstøtte. Mener I at EU skal revidere sine statsstøtteregler for almene boliger, for at sikre, at de almene boliger i Danmark skal fastholdes i den organisering og form, og med det indhold vi kender i dag?

SF, Kira Marie Peter-Hansen: JA

Enhedslisten: JA

Evt. Uddybning: I Enhedslisten vil vi have flere, ikke færre, almene boliger. Det er for os en hjørnesten i arbejdet for bedre og billigere boliger

Alternativet, Mikael Hertig: Hverken ja eller nej

Evt. Uddybning: Meget muligt, men min indsigt er begrænset

Sp 5:

Er I for at fremme omkostningsneutralitet i boligenergiforbrug, sikre at renoveringsomkostningerne fordeles retfærdigt imellem lejer og udlejer, og at huslejestigninger opvejes af energibesparelser som minimumskrav i al energilovgivning?

SF, Kira Marie Peter-Hansen: JA

Enhedslisten: JA

Alternativet, Mikael Hertig: Hverken ja eller nej

Evt. Uddybning: Jeg ved ikke, hvad der forstås ved "retfærdig". De, der er imod, rækker lige fingrene i vejret.

 

Rød By Illustration med logo

Om forfatteren

Se artikler af LLO

Back to top