Skip to main content

Er din leje blevet nettopris-forhøjet i 2022?

Så skal du måske indbringe sagen for dit lokale huslejenævn

I dette blad kan du læse et indstik om nettoprisindeksering af huslejen, hvilke lejemål det gælder for, hvordan forhøjelsen udregnes osv. Hvis du allerede har modtaget en meddelelse om nettoprisindeksering, som er trådt i kraft i 2022, og som overstiger huslejeloftet på 4%, kan det blive nødvendigt selv at indbringe en sag for dit lokale huslejenævn, hvis udlejer ikke har sendt en ny varsling, som forsvarer den leje, udlejer allerede opkræver.

Spørgsmålet er ikke afklaret endnu, men indtil da er her en skabelon til indbringelse for huslejenævnet. Indbringelse kan tidligst ske efter 1.januar 2023 og ellers afhængigt af det aftalte opsigelsesvarsel:

 

”Kære Huslejenævn

Jeg skal hermed anmode om, at nævnet træffer afgørelse om ulovlig opkrævning af leje, se nedenfor: I [indsæt måned] modtog jeg vedlagte meddelelse om regulering af min leje efter de tidligere regler om nettoprisindeksering. Som det fremgår, overstiger reguleringen 4%. Opsigelsesvarslet i min kontrakt er [indsæt antal] måneder, og udlejer har ikke efterfølgende udsendt en varsling, der retfærdiggør den del af stigningen, som overstiger 4%. Det er derfor min opfattelse, at den del af stigningen, der trådte i kraft i [indsæt måned] og som overstiger 4% er ulovligt opkrævet. Særhjemmelen om behandling af alle landets sager i Aarhus gælder efter bestemmelsen kun, når udlejer indbringer efter varsling, hvorfor det er min opfattelse, at denne sag skal indbringes for dette nævn. Jeg vedhæfter også kopi af min lejekontrakt. Venlig hilsen”

 

Det er endnu uklart, hvordan nævnet vil behandle disse sager og Lejernes LO følger løbende med i udviklingen. Hvis du er i tvivl, så kontakt altid din lokale afdeling af LLO.

Om forfatteren

Se artikler af Katrine Sparrewath Nielsen

Medlemsrådgiver, Cand.Jur i LLO Hovedstaden

Back to top