Skip to main content

Esbjerg: Jubilæum med ro på

Den 75-årige Lejerforeningen for Esbjerg og Omegn holdt generalforsamling den 23. september.

Foreningen har været igennem nogle turbulente år, men er nu inde i smult vande. Den har 180 enkeltmedlemmer og fem kollektive aftaler med tilsammen 120 lejemål, oplyste kassereren, Jens Walter Kyhn.

På grund af lejerforeningens genindtræden i LLO fremlagde bestyrelsen et sæt vedtægter, der matcher LLO’s love. Forslaget blev vedtaget med to ændringer. Dels at bestyrelsen fremover godt kan bestå af tre medlemmer mod hidtil fem. Derudover at kravene lempes for indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling, dersom medlemmerne måtte ønske dette.

Formanden, Arne Rehné, blev genvalgt for en to års periode. Bianca Hansen nyvalgtes, ligeledes for en to-års periode, i stedet for Kurt Jacobsen, der ikke ønskede genvalg.Liselotte Rohde blev nyvalgt som suppleant, mens Peder Dollerup genvalgtes.

LLO’s næstformand Poul Munk gav en orientering om samarbejdet indenfor LLO.

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top