Skip to main content

Esbjerg: Navn skal overføres straks

Man kan ikke bare nappe et domænenavn fra LLO, hvis man bryder ud af landsorganisationen. Men LLO måtte gå til Klagenævnet for Domænenavne for at få sit domænenavn ”lloesbjerg.dk” tilbage. Navnet blev kapret af LLO Esbjerg i 2018, da afdelingen brød med Lejernes Landsorganisation. Imidlertid nedlagde afdelingen sig selv i 2019, men beholdt domænenavnet, som uretmæssigt har været registreret af en privatperson på en adresse i Esbjerg.

I dag har LLO igen sin egen afdeling i Esbjerg, og ville have adgang til brugen af det domænenavn, som LLO registrerede i 2016 og efterfølgende lod overgå til LLO Esbjerg. LLO har nu fået domæneklagenævnets afgørelse af, at registreringen af navnet skal overføres til LLO og at dette skal ske straks.

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top