Skip to main content

EU-parlamentsvalg: Lejernes mand den 9. juni

LEJERBESKYTTELSE ER MED I EN NY, SKELSÆTTENDE EU-LOV OM ENERGIEFFEKTIVITET. VI LEJERE OPSØGTE HOVEDFORHANDLEREN I EU-PARLAMENTET I STRASBOURG OG SPURGTE HAM, HVEM DER SKAL BETALE. OG HVORFOR MAN SKAL STEMME DEN 9. JUNI.

Den internationale lejerbevægelse (IUT) er begejstret for en nyt, skelsættende EU-direktiv om påbudt energieffektivisering af bygninger. ”For første gang er sociale sikkerhedsforanstaltninger for lejere medtaget”, siger IUT.

Og LLOs landsformand er enig. Varmeregningen er blevet en stor udgift for landets lejere. Bedre energitilstand i bygningen vil nedbringe varmeudgiften og gavne sanfundet.

Nu gennem Folketinget

Den europæiske hovedforhandler for det omfattende energieffektiviserings- direktiv med krav om lejerbeskyttelse hedder Niels Fuglsang. Han er medlem af EU-Parlamentet for Socialdemokratiet i Danmark og har været det siden 2019. Fuglsang formåede som hovedforhandler at samle et flertal og få forslaget om at bruge mindre energi i bygninger den lange vej igennem det store parlament på 705 medlemmer i marts. Derefter blev det formelt vedtaget i Det Europæiske Råd for stats-og regeringscheferne i de 27 medlemslande d. 12.april. Nu skal direktivet implementeres (omsættes) til dansk lovgivning. Det skal ske indenfor de næste to år. Og LLO´s landsformand Helene Toxværd vil være med helt fremme i den debat for at sikre den bedst mulige lejerbeskyttelse. Hun ved, at der bliver kamp i Folketinget om, hvem der skal betale regningen så lejerne ikke bliver sorteper. Men forpligtelsen til sociale hensyn står fast.

Loven

”Direktivet (loven.red.) fastsætter de overordnede mål om mindre energiforbrug. Det skal reduceres med 11,7 pct. i 2030. Det svarer til 100 mio. tons olie om året, hvoraf bygninger tegner sig for 40 pct. alene. I den samlede boligmasse er målet at reducere med 16 pct. i 2030 og 20-22 pct. i 2035”, siger Niels Fuglsang. Han imødeser en mærkbar besparelse på varmeregningen for alle lejere.

- Og hvem skal så betale?

”Det skal Folketingets partier nu udmønte frem til marts 2026. Der skal være økonomiske incitatmenter. Derfor skal vi måske bruge offentlige midler, herunder EU-midler. Den sociale balance er vigtig. Ingen skal sættes ud på grund af højere husleje forårsaget af energieffektivisering. Måske skal vi starte i bygninger med den dårligste energitilstand. Når man som udlejer lejer en bygning ud, må der være en forpligtelse til en bestemt energiklasse. Derfor skal der være krav til udlejerne med frister og retningslinjer om, hvad man kan vælte over på lejerne. Det må vi se på. Jeg vil tro, at Folketinget går igang efter sommerferien. Det skal ske på en fair måde. Det ville jo være nemmere, hvis man ikke skulle stille krav til hinanden, men selv hvis man er ligeglad med klimaet, er det en god ide. Staten skal spille en rolle i finansieringen. Og udlejerne skal ikke skubbe hele regningen over på lejerne. Der er også energipuljer, som kan bringes i spil. Måske også EU-puljer.Lejerne vil få en fordel, fordi de sparer penge på varmeregningen hver måned. I Socialdemokratiet går vi klart op i, at den grønne omstilling ikke øger uligheden.

Den største sejr

Er dette direktiv også en personlig sejr for dig? Niels Fuglsang svarer lidt tøvende:

”Det er en kæmpestor aftale at forhandle hjem på hele EU- Parlamentets vegne. Den svarer til at reducere hele Spaniens energiforbrug. Direktivet blev endda mere ambitiøst end Kommissionens udspil – modsat bygningsdirektivet. Så ja! Det er nok min største sejr.”

Meget på spil

Niels Fuglsang stiller op igen til valget d. 9. juni, hvor der skal vælges 15 danske medlemmer.

Hvorfor skal man stemme d. 9. juni?

”Vi er ikke færdige med den grønne omstilling. Vi skal holde tempoet og sørge for, at dem der har mest, også skal deltage. Vi skal stille krav til landbruget ligesom til bilejerne. Her møder vi modstand fra højrefløjen. Derfor er det afgørende, hvordan valget ender. Så er der hele spørgsmålet om uafhængighed, både på energiområdet, med råstoffer og med vores sikkerhed. Før Ukraine-krigen fik vi 40 pct. af gassen og 25 pct. af den importerede olie fra Rusland. Vi har været naive i Europa og er blevet helt afhængig af fremmede magter. Så er der uligheden. Vi har set den stige i Vesteuropa og i Danmark, og skal ikke bare sige: ”Sådan er det jo...”

Vi risikerer, at højrefløjen måske får det bedste valg nogensinde. Så der er meget på spil.

 

LÆS PÅ LLO´s hjemmeside de 10 spørgsmål, som den internationale lejerorganisation, IUT, sendte til alle EU-landes kandidater til EU-Parlamentsvalget forud for afstemningen i juni.

Følg også den løbende debat i medierne – netop nu

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top