Skip to main content

Facts om: eksperthøring om huslejeloftet

LLO deltog i en eksperthøring om huslejeloftet. Her er tre ting som LLO’s chefjurist Anders Svendsen mener, du bør vide om høringen. 

 

1.     Forslaget er generelt ikke ekspropriation ifølge de indbudte ekspropriationseksperter: 

Advokat Hanne Mølbeck (H), Professor dr.jur. kst. Landsdommer Frederik Waage og Advokat Håkun Djurhuus (H). Deltog som eksperter i ekspropriation. De fortalte, at Højesteret (i dommen U.1965.293/2H) tidligere har afgjort, at et huslejestop ikke udgjorde ekspropriation efter grundloven og selvom dommen er af ældre dato, er den udtryk for gældende ret. Kun i helt særlige tilfælde, hvor enkelte udlejere bliver ramt atypisk hårdt, kunne det måske komme på tale, men på trods af flere spørgsmål herom kunne eksperterne ikke give et klart eksempel på en sådan situation. Konsekvensen af eksperternes vurdering er, at der ikke kommer disse milliarder i erstatning, som flere organisationer og partier ellers truer med. (Se anden del af høringen i sin helhed optagelsen (Se optagelsen fra 1:35:30)

 

2.     Pensionskasser mener slet ikke, at man ville varsle huslejen op med fx 9%, hvis man kunne.

Forsikring og Pension udtalte at pensionskasserne slet ikke ville have ladet huslejen stige med nettoprisindekset, men måske “kun på 4, nogle steder 5, nogle steder 5,5%.” (Se optagelsen 1:11:35) Alligevel var man meget stærkt imod indgrebet. Vi lærte dog aldrig hvor mange lejeboliger som pensionskasserne rent faktisk lejer ud, og hvad løsningen er for de lejere, som ikke bor hos en pensionskasse. 

 

3.     Udlejerne mener, at aftalelovens §36 (urimelighedsreglen) kan få stor betydning på grund af stigninger i nettoprisindekset. 

Juridisk direktør for EjendomDanmark Lena Hartmann udtalte om aftalelovens § 36 at: 

“Den [aftalelovens §36] har vi indtil videre ikke set brugt særlig meget i tvister, men vi har jo heller ikke set nettoprisstigninger på 10% eller mere, så selvfølgelig har den ikke været anvendt, når vi har haft prisstigninger på 1,2% eller 0,8%, som vi har set igennem årtier nærmest, men mon ikke situationen er en anden, når nu man ser de her voldsomme stigninger? Der kunne jeg godt forestille mig at huslejenævnet vil ende med en anden vurdering, når der kommer en lejer og siger ”nu stiger min leje med 2.000 kroner om måneden”, så kunne det jo godt tale ind i, at der altså et urimeligt aftalevilkår, som der bliver gjort noget ved i praksis.” (Se optagelsen 0:52:30) 

Der er tale om en fortolkning, som er opsigtsvækkende i den stund, at typisk er meget vanskeligt for lejeren at sætte huslejen ned, hvis man bor til fri leje. Udtalelsen må ses som en accept af at lejere med fri leje nemmere kan opnå lejenedsættelser, noget som vi i LLO ikke er imod. 

 

Du kan se hele høringen her: LLO’s indlæg starter ca. 12 minutter inde i udsendelsen:

Tv fra Folketinget / Folketinget (ft.dk) 

 

Rød By Illustration med logo

Om forfatteren

Se artikler af LLO

Back to top