Skip to main content

”Fællesregning" - ved siden af kontrakten

HEJ LLO,

Er det tilladt fra udlejers side at pålægge lejer en såkaldt ’fællesregning’, når denne hverken er nævnt eller indgår i lejekontrakten? Denne fællesregning dækker over boligforeningens anvendelse af vand samt strøm i såvel opgang som kælder og udendørs. Derudover dækker omtalte ’fællesregning’ over de ventilationsanlæg, som findes i lejemålene. Strømmen fra disse betales ikke individuelt, men går på en regning, som alle i opgangen skal betale en lige andel af.

Jeg håber, at I kan hjælpe mig med min problematik, da det er en uforudset ekstraregning, som ikke er blevet gjort opmærksom på fra udlejers side, førend kontrakt var underskrevet.

Hilsen Line

 

SVAR:

Hej!

Der kan ikke kræves betaling af en ”fællesregning” ved siden af huslejen. De udgifter du nævner, skal dækkes af din husleje.

Alle betalinger der opkræves ud over lejen, skal der være lovhjemmel til at opkræve. Nogle betalinger kan udlejer dog godt opkræve særskilt, f.eks. varme. Hvis ikke der er direkte lovhjemmel til at opkræve udgiften, skal udgiften være en del af lejen.

Eksempler på ting som udlejer ikke kan opkræve ud over lejen;

- Forbrug der ikke er fordelt på målere

- Trappevask

- PBS-gebyr

- Fast betaling til vaskeri, som ikke er afhængigt af forbrug

- Renovation

 

Venlig hilsen Cecilie Nielsen,

Medlemsrådgiver, stud. jur., LLO Aalborg

 

Om forfatteren

Cecilie Nielsen

Medlemsrådgiver, stud. jur., LLO Aalborg

Back to top